تجربه چارگون در تعامل با سازمان‌های متفاوت در نقاط مختلف ایران، همواره نشان داده که ارتباط تنگاتنگی بین استقرار محصولات نرم‌افزاری با سبک مدیریت، فرآیندهای سازمانی و همراهی و همسویی کارکنان سازمان وجود دارد. بر همین اساس برآن شدیم تا با تعریف خدمات مشخصی در حوزه آموزش و مشاوره مدیریت به سازمان‌ها کمک کنیم تا در جهت رشد کسب و کار خود گام‌های موثری بردارند.

اخبار آموزش

اعلام دوره‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون در دیماه

هشتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 95 اعلام شد. به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در دیماه امسال برگزار می‌کند. این کلاس‌های آموزشی در دوره…

جدول زمان بندی کلاس ها

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
تاریخ شروع تاریخ پایان
دوره اول ۹۵/۱/۲۱ ۹۵/۲/۸
دوره دوم ۹۵/۲/۲۵ ۹۵/۳/۱۶
دوره سوم ۹۵/۴/۱۹ ۹۵/۵/۶
دوره چهارم ۹۵/۵/۲۳ ۹۵/۶/۱۰
دوره پنجم ۹۵/۶/۲۷ ۹۵/۷/۱۷
دوره ششم ۹۵/۸/۱ ۹۵/۸/۱۹
دوره هفتم ۹۵/۹/۶ ۹۵/۹/۲۴
دوره هشتم ۹۵/۱۰/۱۱ ۹۵/۱۰/۲۹
دوره نهم ۹۵/۱۱/۱۶ ۹۵/۱۲/۴