تجربه چارگون در تعامل با سازمان‌های متفاوت در نقاط مختلف ایران، همواره نشان داده که ارتباط تنگاتنگی بین استقرار محصولات نرم‌افزاری با سبک مدیریت، فرآیندهای سازمانی و همراهی و همسویی کارکنان سازمان وجود دارد. بر همین اساس برآن شدیم تا با تعریف خدمات مشخصی در حوزه آموزش و مشاوره مدیریت به سازمان‌ها کمک کنیم تا در جهت رشد کسب و کار خود گام‌های موثری بردارند.

اخبار آموزش

کارگاه آموزشی کاربران دیدگاه در وزارت ورزش و جوانان و ۲۰ اداره‌ کل استانی برپا می‌شود

کارگاه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ویژه کاربران وزارت ورزش و جوانان و نمایندگان 20 اداره کل استانی از سوی مرکز آموزش و مشاوره شرکت چارگون برگزار می‌شود. [caption id="attachment_12326" align="alignnone" width="686"] وزارت ورزش[/caption] به گزارش روابط عمومی چارگون، این کارگاه آموزشی با سخنرانی بهروز منتقمی- مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان آغاز خواهد شد و پس از آن نیما ابراهیم زاده- کارشناس مسئول توسعه و نگهداشت نرم افزار…

جدول زمان بندی کلاس ها

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
تاریخ شروع تاریخ پایان
دوره اول ۹۵/۱/۲۱ ۹۵/۲/۸
دوره دوم ۹۵/۲/۲۵ ۹۵/۳/۱۶
دوره سوم ۹۵/۴/۱۹ ۹۵/۵/۶
دوره چهارم ۹۵/۵/۲۳ ۹۵/۶/۱۰
دوره پنجم ۹۵/۶/۲۷ ۹۵/۷/۱۷
دوره ششم ۹۵/۸/۱ ۹۵/۸/۱۹
دوره هفتم ۹۵/۹/۶ ۹۵/۹/۲۴
دوره هشتم ۹۵/۱۰/۱۱ ۹۵/۱۰/۲۹
دوره نهم ۹۵/۱۱/۱۶ ۹۵/۱۲/۴