پرش به محتوای اصلی

سامانه هوشمند حمل و نقل اسنپ

سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب و کار مجموعه نرم‌افزاری «دیدگاه» شامل ابزارهای متعددی به منظور طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی است. این راهکار با در اختیار قرار دادن گزارش‌های متعدد، ابزار مطمئن نظارت بر تصمیم‌سازی، اجرای تغییرات و بهینه کردن فرآیندهای کاری سازمان محسوب می‌شود.

نرم‌افزارهای دیدگاه چه تأثیری در سازمان‌ها دارد؟

این راهکار با در اختیار قرار دادن گزارش‌های متعدد، ایزار مطمئن نظارت بر تصمیم‌سازی، اجرای تغییرات و بهینه کردن فرآیندهای کاری سازمان محسوب می‌شود.

اثربخشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در اسنپ

مهندس علی قاسم خانی مدیر محترم منابع انسانی اسنپ

سیستم‌های منابع انسانی دیدگاه در روند سریع رشد مجموعه اسنپ از یک استارتاپ چند ده نفری به یک سازمان بزرگ با بیش از ۱۰۰۰ کارمند ابزار کارآمدی برای رفع نیازهای مدیریت منابع انسانی بوده است.

محورهای همکاری اسنپ با چارگون

سامانه هوشمند حمل و نقل اسنپ در حوزه نرم‌افزارهای مدیریت منابع انسانی از تشکیلات سازمانی تا سیستم‌های حضور و غیاب و نرم افزار حقوق و دستمزد را شامل می‌شود.

تجربه مشتریان دیگر چارگون از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه