نرم‌افزار مهمانسرا

فراهم کردن امکانات رفاهی مهمانسرا در برخی از سازمان‌ها بخش مهمی از بسته‌های خدمات رفاهی و جبران خدمات را تشکیل می‌دهد. نرم‌افزار مهمانسرا از مجموعه نرم‌افزارهای حوزه منابع انسانی دیدگاه، امکان ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات مهمانسراها و یا هتل‌های طرف قرارداد با جزئیات کامل را فراهم نموده است. امکان برنامه‌ریزی و یا رزرو استفاده کارکنان از مهمانسراها در تاریخ‌های مختلف و مدیریت گردش ثبت و دریافت درخواست‌ها در بازه‌های مختلف توسط پرسنل نیز در این نرم‌افزار فراهم شده است.

 

نرم افزار بازنشستگی
Collaboration platform

امکانات شاخص نرم‌افزار مهمانسرا

  • تعریف اماکن رفاهی به همراه ظرفیت آنها و تخصیص مکان‌های موردنظر به مهمانسراهای موجود
  • تعریف امکانات موجود در مهمانسراها به همراه تعریف واحد سنجش این امکانات
  • تعریف انواع حساب‌های بانکی جهت انجام عملیات واریز مبالغ پیش‌پرداخت
  • تعریف مهمانسرا با توجه به امکانات موجود در مهمانسرا و مدارک موردنیاز جهت ثبت درخواست و حضور
  • مشخص نمودن حداقل و حداکثر ظرفیت مهمانسراهای موجود و کنترل ظرفیت آنها
  • مشخص نمودن حداقل و حداکثر روز اقامت در مهمانسرا و جلوگیری از ثبت درخواست‌های خارج از محدوده تعریف شده

امکانات نرم‌افزار مهمانسرا

مزایای سیستم مهمانسرا


«نرم‌افزار مهمانسرا» از حوزه منابع انسانی نرم‌افزارهای «دیدگاه»، امکان ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات مهمانسراها و یا هتل‌های طرف قرارداد با جزئیات کامل را فراهم نموده و برنامه‌ریزی یا رزرو استفاده کارکنان از مهمانسراها در تاریخ‌های مختلف را تسهیل می‌کند. انتشار بخشنامه‌ها در سطح کاربران و مدیریت گردش ثبت و دریافت درخواست‌ها توسط پرسنل، سهمیه‌بندی استفاده واحدها، امتیازدهی به درخواست‌های دریافت شده بر حسب پارامترهای متغییر برخی از امکانات و مزایای این نرم‌افزار است.


امکانات نرم‌افزار مهمانسرا

کاربرد نرم‌افزار مهمانسرا

«نرم افزار مهمانسرا» از حوزه منابع انسانی نرم‌افزارهای «دیدگاه»، امکان ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات مهمانسراها و یا هتل‌های طرف قرارداد با جزئیات کامل را فراهم نموده و برنامه‌ریزی یا رزرو استفاده کارکنان از مهمانسراها در تاریخ‌های مختلف را تسهیل می‌کند.

همکاران واحد فروش در جلسات اختصاصی در سازمان مشتری،
جلسه دموی نرم‌افزارهای مختلف مجموعه دیدگاه را برگزار می‌کنند.

درخواست دمو

اطلاعات بیشتر درباره این نرم‌افزار در کاتالوگ محصولات چارگون قابل دسترس است