نرم‌افزار کارها

نرم‌افزار کارها در یک نگاه

هر روز مجموعه زیادی از فعالیت‌ها و پروژه‌ها در سازمان‌ها تعریف و دنبال می‌شوند که موفقیت سازمان مستلزم به نتیجه رسیدن آنهاست و سازماندهی منسجم و برقراری تعامل اثربخش میان اعضای تیم کاری را می‌طلبد.
نسل جدید نرم‌افزارکارها، یک ابزار مدیریت تیم کاری و پروژه است که بر مبنای گفتمان سازمانی طراحی شده و مزایای قابل توجهی در این حوزه برای سازمان‌ها ایجاد می‌کند.

طراحی نرم‌افزار کارها

در طراحی این نرم‌افزار ضمن بکارگیری اصول کاربردپذیری، فضایی ایجاد شده که مراحل مختلف تعریف کارها و پیگیری پروژه‌ها به سادگی برای کاربران امکانپذیر باشد. از طریق ابزار کلیدی «میز گفتگو»  نیز در بخش کارهای تعریف شده، دسترسی ساده و سریعی به اطلاعات و نظرات افراد درگیر در هر پروژه فراهم می‌شود. از سوی دیگر نحوه طبقه‌بندی پروژه‌ها و امکان تعریف لیست، تعریف کار و تعریف وظیفه در زیر مجموعه آنها، بنحوی پیش‌بینی شده که اجرای توپولوژی‌های مختلف مدیریت پروژه را برای کاربر میسر می‌سازد.

قابلیت منحصر به فرد «رویدادها» در این محصول، امکانی در اختیار ذینفعان قرار می‌دهد که در لحظه و بدون نیاز به ورود در نرم‌افزار، بطور کامل از وقایع و اخبار پروژه آگاه شوند.

 

مزایای نرم‌افزار کارها

تشکیل تیم‌های کاری از طریق نرم‌افزارکارها بدلیل یکپارچگی با دیگر نرم‌افزارهای مجموعه دیدگاه به‌سادگی براساس ساختار سازمانی انجام می‌شود. بدین نحو ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بررسی روند پیشرفت کارها در ابعاد گسترده‌تری قابل کنترل و مدیریت خواهد بود. نسل جدید نرم‌افزار کارها سبک نوینی برای مدیریت فعالیت‌های سازمان ایجاد می‌کند و علاوه بر وارد نمودن مفاهیم بنیادی مدیریت پروژه، تعاملاتی الهام گرفته از شبکه‌های اجتماعی با رویکرد سازمانی را به ارمغان می‌آورد.

 

امکانات نرم‌افزار کارها

  • یکپارچگی و اتصال به تشکیلات سازمانی
  • انعطاف‌پذیری بر اساس امکان تعیین لیست مطابق با شیوه‌های مختلف مدیریت پروژه
  • قابلیت تعامل بین افراد تیم جهت تقسیم وظایف متناسب با توانمندی افراد
  • امکان گفتگوی بین اعضای تیم در زمان انجام کارها
  • کشف توانمندی‌های افراد خارج از حیطه وظایف عادی
  • آرشیو اطلاعات مربوط به کلیه روندهای اجرایی پروژه و قابل بازیابی در هر زمان دلخواه

کاربرد نرم‌افزار کارها

نرم‌افزارهای زیادی در حوزه مدیریت کار و پروژه طراحی شده‌اند که بیشتر آنها امکاناتی مانند تعریف پروژه، تشکیل تیم و گزارش‌گیری از پیشرفت عملیات را فراهم می‌کنند، اما در سازمان‌های بزرگ کاربرد این نرم‌افزارها با مشکل مواجه است زیرا اغلب با ساختار سازمانی یکپارچه نیستند و تعریف پروژه‌های غیر روتین و تشکیل تیم از بخش‌های مختلف سازمان در آنها به‌سادگی ممکن نیست.
نرم‌افزار کارها با محوریت ابزارهای ارتباطی جهت تعامل موثر‌تر میان افراد تیم‌های کاری طراحی شده است.