گزارش وقایع پنجمین گردهمایی سالانه چارگون

پس از گذشت 5 سال، گردهمایی سالانه چارگون به محل تعامل مشتریان با همکاران چارگون و نیز متخصصان حوزه فناوری اطلاعات از سازمان‌های سراسر کشور تبدیل شده است. گزارش وقایع این رویداد از طریق این صفحه به همراه مستندات هر بخش در دسترس خواهد بود.

پذیرش

مراسم افتتاحیه : یک دقیقه سکوت جهت همدردی با آسیب‌دیدگان زلزله بم و فیلم آرم استیشن

موضوع تحولات ناشی از SMAC در زندگی امروز و رویکرد چارگون در راستای آن

چالش مدیریت جلسات و معرفی نرم‌افزار جلسات دیدگاه

رونمایی جلسات همراه توسط فرزاد رحمانی مدیر عامل چارگون

چالش مدیریت کارهای سازمان و معرفی نرم‌افزار کارها دیدگاه

معرفی کلیه ابعاد و حوزه های مختلف مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه و بیش از 32 نرم‌افزار آن در یک بستر جامع و یکپارچه

ارائه تجربه چارگون در برگزاری رویدادهای هم‌آفرینی

معرفی توسعه پرتال مشتریان و ارائه نرم‌افزار پایشگر همراه

غرفه های نمایشگاهی معرفی حوزه های دیدگاه

گزارش خدمات موسسه نیکوکاری همگام و معرفی کمپین 11ایران

نشست تخصصی نرم‌افزارهای سازمانی بر لبه فناوری با میزبانی آرش برهمند

تقدیر از سازمان‌های الکترونیک برگزیده

نشست خبری پنجمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون با حضور جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه

 • ۸:۰۰   -   ۹:۰۰
 • ۹:۰۰   -   ۹:۱۰
 • ۹:۱۰   -   ۹:۴۰
 • ۹:۴۰   -   ۱۰:۰۰
 • ۱۰:۰۰   -   ۱۰:۰۵
 • ۱۰:۰۵   -   ۱۰:۱۵
 • ۱۰:۱۵   -   ۱۰:۳۰
 • ۱۰:۳۰   -   ۱۰:۴۵
 • ۱۰:۴۵   -   ۱۱:۰۰
 • ۱۱:۰۰   -   ۱۱:۳۰
 • ۱۱:۳۰   -   ۱۱:۵۰
 • ۱۱:۵۰   -   ۱۲:۴۵
 • ۱۲:۴۵   -   ۱۳:۰۰
 • ۱۴:۳۰   -   ۱۵:۳۰
 • ۱۴:۰۰   -   ۱۶:۰۰