سازمان امور مالیاتی کشور

معرفی سازمان/شرکت

 • نام: سازمان امور مالیاتی کل کشور
 • مکان: تهران و کلیه استان‌ها
 • نوع کسب و کار: وزارت‌خانه‌ها، دستگاههای اجرایی و ارگان‌های نظارتی
 • اندازه کسب و کار: Enterprise
 • خدمات و محصولات: مدیریت و برنامه‌ریزی امور مالیاتی کشور

تاریخچه: سازمان امورمالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، درسال 1380 تشکیل ونمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 وتشکیلات ادارات کل امورمالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی رسید.

وب سایت: www.intamedia.ir

نیازمندی‌های کسب و کار

 • ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعاتی
 • تسریع مکاتبات مراکز و ادارات وابسته با پراکندگی جغرافیایی
 • حذف مراودات زائد کاغذی
 • یکسان‌سازی روال مکاتبات

چرا چارگون

 • تحت وب بودن کلیه امکانات نرم‌افزار
 • برخورداری از تجربیات و درس‌آموخته‌‌های پروژه‌های مشابه دراستقرار و ایجاد فرآیندهای بهینه
 • برخورداری از قابلیت‌های پاسخگو به نیازمندی‌‌های ویژه فرآیندهای کسب و کار سازمان برخورداری از فناوری سینک سرور جهت ارتباط کارآمد ادارات مرکزی و دفاتر استانی

ابزارهای موجود

 • سیستم‌های مرتبط با طرح جامع مالیاتی

راهکار پیشنهادی

ویژگی‌های راه‌اندازی

 • بزرگترین پروژه استقرار سیستم در سطح کشور از لحاظ پراکندگی جغرافیایی
 • نزدیک به 20،000 کاربر سازمان در سطح کشور

مزیت‌های کسب‌شده

 • حذف دبیرخانه از مکاتبات درون سازمانی در سطح کشور
 • تسریع در ارسال و مراسلات اداری و حذف ورود چندباره اطلاعات در سطح کشور از طریق سرویس سینک
 • یکسان‌سازی روال‌های اداری در سطح کشور