معماری

مقایسه کارتابل نرم‌افزار BPMS دیدگاه با سایر BPMSهای معتبر جهانی

مقایسه کارتابل نرم‌افزار BPMS دیدگاه با بونیتا (Bonita)، بیزاجی (Bizagi)، پروسس میکر (ProcessMaker)، کاموندا (Camunda) ارزیابی یک نرم‌افزار BPMS معمولا با بررسی شاخص‌هایی مانند میزان پوشش المان‌های زبان مدلسازی BPMN (Business Process Modeling and Notation)، قابلیت‌های موتور قوانین کسب‌وکار (Business Rule Engine)، مدلساز فرآیند ، دشبورد BAM و مواردی از این قبیل که مخاطب آنها طراحان فرآیند، مالکان فرآیند و …

ادامه نوشته »

«خدمات پشتیبانی فنی چارگون» تضمینی برای حفظ و نگهداری اطلاعات سازمان‌های مشتری

واحد پشتیبانی فنی چارگون علاوه بر پشتیبانی از نرم‌افزارهای مجموعه دیدگاه که قلب تپنده سازمان‌های بهره‌بردارند مجموعه‌ای از خدمات را با هدف حفظ و نگهداری اطلاعات به عنوان سرمایه‌های ارزشمند سازمان‌های مشتری به آنها عرضه می‌کند. در مقاله زیر سه خدمت جدید قابل ارائه به سازمان‌های بهره‌بردار مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه را معرفی و تشریح می‌کنیم: آرشیو فایل نامه‌ها و فایل‌های …

ادامه نوشته »

قابلیت‌های موثر نرم‌افزار BPMS دیدگاه در ایجاد زیرساخت دورکاری سازمان‌ها

ابزار استراتژیک زیرساخت دورکاری بررسی قابلیت‌های نرم ‌افزار BPMS نشان می‌دهد این سیستم بهترین راهکار برای رفع چالش‌ها و دغدغه‌های مدیران و کارکنان سازمان‌ها در دوره  دورکاری است. انتخاب ابزارهای مناسب برای ایجاد زیرساخت دورکاری به عنوان رویکرد متفاوت و تازه مدیریت منابع انسانی در بسیاری از سازمان‌ها به چالشی جدی بدل شده‌است. بررسی قابلیت‌های نرم‌ افزار BPMS نشان می‌دهد …

ادامه نوشته »

چهار مزیت ادغام مدیریت فرآیندهای کسب ‌و ‌کار (BPM) و شش سیگما (6 Sigma)

مدیریت فرایندهای کسب‌ و کار (BPM) و شش سیگما (Six Sigma) در شرابط رقابتی بازار  همواره به عنوان مکملی خوب با یکدیگر عمل می‌کنند. در هر دو مفهوم توصیه‌ها و تجربیات موفقی برای بهبود بهره‌وری و تعالی فرایندهای کسب و کار وجود دارد. معمولا در زمان اجرای شش سیگما، تیم اجرایی و رهبری سازمان این تصور را دارند که تکنولوژی، …

ادامه نوشته »