منابع انسانی

برای ثبت نام در این دوره باید فرم ثبت نام را کامل کنید.

فرم ثبت نام

سرفصل های دوره

صدور ابلاغیه

پرسنلی
 کاربر
آرشیو فرم‌های استخدام
آرشیو اطلاعات پرسنل
صدور حکم انفرادی
صدور حکم گروهی
صدور پیش حکم
آرشیو پیش حکم
آرشیو احکام و نحوه کاربری آن
الگوی احکام ونحوه کاربری آن
ترفیع و انتصاب
ادمین پرسنلی
بررسی تعاریف اطلاعات پایه و سازمان
تنظیمات نرم افزار پرسنلی
مدل تکمیلی اطلاعات و نحوه ایجاد فیلد تکمیلی
ایجاد فراخوان
ارسال فرخوان و آرشیو آن
گزارشات سیستم پرسنلی
الگوی احکام
فرآیند گردش حکم
ترفیع و انتصاب
ابلاغیه
آیتم های حکمی و احکام
بررسی آیتم‌های محاسباتی
نحوه ایجاد آیتم‌های محاسباتی
بررسی نسخه چاپی احکام و بوکمارک‌های سیستم
نحوه بوکمارک گذاری نسخ چاپی و تنظیمات مربوطه
کنترل صحت عملکرد نسخ چاپی

آموزش منو پیشخوانآموزش

فرم ثبت نام

دقت داشته باشید که پر کردن تمامی موارد درخواستی، الزامی است.


خواشمند است نامه درخواست آموزش سازمان خود را از طریق فرم ذیل ارسال فرمائید.
تنها می توانید فایل هایی با فرمت های jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, txt, ppt, pptx, odt را ارسال کنید و محدودیت سایز فایل نیز 5 مگابایت است


− 5 = 3

حضور و غیاب
آموزش ادمین و مرکز مدیریت
آموزش تعاریف اولیه مرکز مدیریت و نحوه تعریف کاربر
آموزش تعریف گروه‌های دسترسی و تعیین دسترسی‌های سمت‌ها
آموزش تعریف قوانین ماهانه و روزانه و بازه
آموزش کنسول نگهبانی
آموزش ساختار و نحوه ایجاد سمت و واحد جدید
آموزش تعریف اطلاعات پایه سیستم حضور و غیاب
آموزش تعریف فرمت فایل دستگاه کارت ساعت و کانورت اطلاعات تردد
آموزش ساخت گزارشات پیشرفته و عملکردی
آموزش نحوه تخصیص کاربر به سمت در ساختار
آموزش ورود اطلاعات شیفت‌ها و تقویم‌های کاری و گروه‌های کاری و ویژگی‌ها
آموزش کانورت اطلاعات شرایط کاری و مانده مرخصی
آموزش روال گردش درخواست‌ها از منوی پیشخوان
آموزش مسئول نرم‌افزار حضور و غیاب
آموزش تعریف اطلاعات پایه نرم‌افزار
آموزش تعریف قوانین ماهانه و روزانه و بازه
آموزش ساخت گزارشات پیشرفته و عملکردی
آموزش راهبر پوشش اتوماتیک غیبت
آموزش مرخصی و ماموریت و آرشیو‌های مربوطه
آموزش تعریف گروه اضافه‌کاری، کسرکاری، تعطیل کاری، ناهاری، ایاب و ذهاب و دسته بندی‌های کارمندی
آموزش کانورت اطلاعات شرایط کاری و مانده مرخصی
آموزش تنظیمات عمومی
آموزش اصلاح اطلاعات کارکرد
آموزش گزارشات
آموزش ورود اطلاعات شیفت‌ها و تقویم‌های کاری و گروه‌های کاری و ویژگی‌ها
آموزش تعریف فرمت فایل دستگاه کارت ساعت و کانورت اطلاعات تردد
آموزش استخراج و درج اطلاعات فایل اکسل ورود و خروج
آموزش تعریف انسداد درخواست و تایید دوره
آموزش روال گردش درخواست‌ها از منوی پیشخوان
آموزش مرخصی و ماموریت و آرشیو‌های مربوطه
آموزش نحوه ثبت درخواست مرخصی دستی و اتوماتیک
آموزش نحوه ثبت درخواست اضافه‌کاری دستی و اتوماتیک
آموزش نحوه ثبت درخواست اصلاح ورود و خروج
آموزش منوی گزارشات شخص
آموزش گزارش‌گیری از عملکرد شخصی و عملکرد پرسنل زیر مجموعه
آموزش نحوه تفویض اختیار کارتابل
آموزش نحوه ثبت درخواست ماموریت دستی و اتوماتیک
آموزش نحوه ثبت درخواست رفع تاخیر
آموزش محاسبه حضور و غیاب شخصی و گزارش‌گیری از عملکرد شخصی
آموزش نحوه ثبت درخواست‌های مرخصی، ماموریت، اضافه‌کاری، اصلاح ورود و خدوج و فراموشی کارت
آموزش نحوه تایید درخواست‌های پرسنل زیرمجموعه
آموزش نحوه ثبت گزارش ماموریت
آموزش نحوه ثبت درخواست فراموشی کارت
آموزش اصلاح اطلاعات عملکرد دوره‌ای
آموزش محاسبه حضور و غیاب شخصی و محاسبه حضور و غیاب پرسنل زیر مجموعه
آموزش نحوه امضا حکم ماموریت پرسنل
کزارش‌گیری و ساخت گزارشات در سیستم
حقوق و دستمزد
آموزش الگوی سند حسابداری
آموزش تعریف کد حساب در هر دو حالت (نرم‌افزار حسابداری مالی فعال یا خیر)
آموزش صدور سند مستقیم یا فایل اکسل
سایر موارد(رندینگ، حداقل حقوق تعریفی و …)
تعریف فرمول‌های سنوات
آموزش انجام محاسبه سنوات
تهیه گزارش سنوات
ساخت گزارش پویا محاسباتی و ویرایش آن
در صورت داشتن گزارشات ریپورت سرور آموزش دریافت گزارشات
تعاریف اولیه (تعاریف سازمان و قانونی)
فرمول های محاسباتی(فرمول و جدول)
تخصیص اطلاعات حقوقی پرسنل و فیلد تکمیلی
تعریف و ویرایش الگو های محاسباتی عادی و میان‌دوره
تایید پرداخت احکام
درج اطلاعات کارکرد از نرم‌افزار حضور غیاب
درج و استخراج اطلاعات کارکرد از طریق فایل اکسل اصلاح و ویرایش اطلاعات کارکرد
اخذ خروجی های مورد نیاز سازمان شامل دیسکت بیمه ،مالیات ،بانک ،درخواست وجه ،نماینده سند ، بازنشستگی و غیره
تعریف وام و ویرایش آن
تعریف پس انداز و ویرایش آن
تعریف پرداخت دوره‌ای و موردی
تعریف و پرداخت ماموریت‌ها
محاسبات حقوق عادی و میاندوره(همراه با معوقه)
آموزش تعریف فهرست ذخیره و ویرایش آن
ساخت ستون ترکیبی و ویرایش آن
خذ گزارشات مورد نیاز سازمان
آموزش آیتم های ترکیبی جهت صدور سند حسابداری
اطلاعات پایه سیستم آموزش
فرایند نیازسنجی آموزشی
برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی
ارسال دوره های آموزشی به سیستم پرسنلی
فرایند ارزیابی و اثربخشی دوره‌های آموزشی
گزارشات
پرسش و پاسخ