تجربه چارگون در تعامل با سازمان‌های متفاوت در نقاط مختلف ایران، همواره نشان داده که ارتباط تنگاتنگی بین استقرار محصولات نرم‌افزاری با سبک مدیریت، فرآیندهای سازمانی و همراهی و همسویی کارکنان سازمان وجود دارد. بر همین اساس برآن شدیم تا با تعریف خدمات مشخصی در حوزه آموزش و مشاوره مدیریت به سازمان‌ها کمک کنیم تا در جهت رشد کسب و کار خود گام‌های موثری بردارند.

اخبار آموزش

تشریح عملکرد یکساله مرکز مشاوره و آموزش چارگون؛ آموزش بیش از هزار کاربر دیدگاه در سال ۹۵

کارشناس ارشد مرکز مشاوره و آموزش چارگون گفت: سال گذشته به بیش از هزار نفر از کاربران دیدگاه در 242 سازمان آموزش داده شده است. سارا دانه‌کار در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون با اشاره به برگزاری 154 کلاس آموزش بهره‌برداری از دیدگاه در طول یک سال گذشته خاطرنشان کرد: این کلاس‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله مالی، اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک و پشتیبانی و نگهداری سرور برگزار شده…

جدول زمان بندی کلاس ها

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
تاریخ شروع تاریخ پایان
دوره اول ۹۶/۰۲/۰۹ ۹۶/۰۲/۲۷
دوره دوم ۹۶/۰۴/۱۰ ۹۶/۰۴/۲۸
دوره سوم ۹۶/۰۵/۱۴ ۹۶/۰۶/۰۱
دوره چهارم ۹۶/۰۶/۱۹ ۹۶/۰۷/۰۵
دوره پنجم ۹۶/۰۷/۲۲ ۹۶/۰۸/۱۰
دوره ششم ۹۶/۰۸/۲۷ ۹۶/۰۹/۱۲
دوره هفتم ۹۶/۰۹/۲۵ ۹۶/۱۰/۱۳
دوره هشتم ۹۶/۱۰/۳۰ ۹۶/۱۱/۱۸
دوره نهم ۹۶/۱۱/۲۸ ۹۶/۱۲/۱۶