تجربه چارگون در تعامل با سازمان‌های متفاوت در نقاط مختلف ایران، همواره نشان داده که ارتباط تنگاتنگی بین استقرار محصولات نرم‌افزاری با سبک مدیریت، فرآیندهای سازمانی و همراهی و همسویی کارکنان سازمان وجود دارد. بر همین اساس برآن شدیم تا با تعریف خدمات مشخصی در حوزه آموزش و مشاوره مدیریت به سازمان‌ها کمک کنیم تا در جهت رشد کسب و کار خود گام‌های موثری بردارند.

اخبار آموزش

برنامه سومین دوره آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه در چارگون اعلام شد

برنامه سومین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 96 اعلام شد. به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در مرداد و شهریورماه امسال برگزار می‌کند. این…

جدول زمان بندی کلاس ها

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
تاریخ شروع تاریخ پایان
دوره اول ۹۶/۰۲/۰۹ ۹۶/۰۲/۲۷
دوره دوم ۹۶/۰۴/۱۰ ۹۶/۰۴/۲۸
دوره سوم ۹۶/۰۵/۱۴ ۹۶/۰۶/۰۱
دوره چهارم ۹۶/۰۶/۱۹ ۹۶/۰۷/۰۵
دوره پنجم ۹۶/۰۷/۲۲ ۹۶/۰۸/۱۰
دوره ششم ۹۶/۰۸/۲۷ ۹۶/۰۹/۱۲
دوره هفتم ۹۶/۰۹/۲۵ ۹۶/۱۰/۱۳
دوره هشتم ۹۶/۱۰/۳۰ ۹۶/۱۱/۱۸
دوره نهم ۹۶/۱۱/۲۸ ۹۶/۱۲/۱۶