تجربه چارگون در تعامل با سازمان‌های متفاوت در نقاط مختلف ایران، همواره نشان داده که ارتباط تنگاتنگی بین استقرار محصولات نرم‌افزاری با سبک مدیریت، فرآیندهای سازمانی و همراهی و همسویی کارکنان سازمان وجود دارد. بر همین اساس برآن شدیم تا با تعریف خدمات مشخصی در حوزه آموزش و مشاوره مدیریت به سازمان‌ها کمک کنیم تا در جهت رشد کسب و کار خود گام‌های موثری بردارند.

اخبار آموزش

اعلام تقویم آموزش نرم‌افزارهای دیدگاه در مهرماه ۹۷

مرکز مشاوره و آموزش چارگون چهارمین دوره آموزش نرم‌افزارهای دیدگاه را برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در مهرماه 97، برگزار می‌‌کند. به گزارش روابط عمومی چارگون، دوره‌‌های آموزش مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه برای ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آشنایی ایشان با قابلیت‌های بهبود یافته این نرم‌افزارها، برنامه‌ریزی شده‌اند. مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند…

جدول زمان بندی کلاس ها

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
دوره‌هاتاریخ شروعتاریخ پایان
دوره اول۱۳۹۷/۰۲/۰۱۱۳۹۷/۰۲/۱۹
دوره دوم۱۳۹۷/۰۳/۲۷۱۳۹۷/۰۴/۱۳
دوره سوم۱۳۹۷/۰۵/۰۱۱۳۹۷/۰۵/۱۷
دوره چهارم۱۳۹۷/۰۶/۰۳۱۳۹۷/۰۶/۲۱
دوره پنجم۱۳۹۷/۰۷/۰۷۱۳۹۷/۰۷/۲۵
دوره ششم۱۳۹۷/۰۸/۱۹۱۳۹۷/۰۹/۰۷
دوره هفتم۱۳۹۷/۰۹/۲۴۱۳۹۷/۱۰/۱۲
دوره هشتم۱۳۹۷/۱۰/۲۹۱۳۹۷/۱۱/۱۷
دوره نهم۱۳۹۷/۱۲/۰۴۱۳۹۷/۱۲/۲۲