تجربه چارگون در تعامل با سازمان‌های متفاوت در نقاط مختلف ایران، همواره نشان داده که ارتباط تنگاتنگی بین استقرار محصولات نرم‌افزاری با سبک مدیریت، فرآیندهای سازمانی و همراهی و همسویی کارکنان سازمان وجود دارد. بر همین اساس برآن شدیم تا با تعریف خدمات مشخصی در حوزه آموزش و مشاوره مدیریت به سازمان‌ها کمک کنیم تا در جهت رشد کسب و کار خود گام‌های موثری بردارند.

اخبار آموزش

برگزاری کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون در شهریور و مهرماه

چهارمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 96 اعلام شد. به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در شهریور و مهرماه امسال برگزار می‌کند. این کلاس‌های…

جدول زمان بندی کلاس ها

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
تاریخ شروعتاریخ پایان
دوره اول۹۶/۰۲/۰۹۹۶/۰۲/۲۷
دوره دوم۹۶/۰۴/۱۰۹۶/۰۴/۲۸
دوره سوم۹۶/۰۵/۱۴۹۶/۰۶/۰۱
دوره چهارم۹۶/۰۶/۱۹۹۶/۰۷/۰۵
دوره پنجم۹۶/۰۷/۲۲۹۶/۰۸/۱۰
دوره ششم۹۶/۰۸/۲۷۹۶/۰۹/۱۲
دوره هفتم۹۶/۰۹/۲۵۹۶/۱۰/۱۳
دوره هشتم۹۶/۱۰/۳۰۹۶/۱۱/۱۸
دوره نهم۹۶/۱۱/۲۸۹۶/۱۲/۱۶