تجربه چارگون در تعامل با سازمان‌های متفاوت در نقاط مختلف ایران، همواره نشان داده که ارتباط تنگاتنگی بین استقرار محصولات نرم‌افزاری با سبک مدیریت، فرآیندهای سازمانی و همراهی و همسویی کارکنان سازمان وجود دارد. بر همین اساس برآن شدیم تا با تعریف خدمات مشخصی در حوزه آموزش و مشاوره مدیریت به سازمان‌ها کمک کنیم تا در جهت رشد کسب و کار خود گام‌های موثری بردارند.

اخبار آموزش

اعلام دوره‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون در بهمن و اسفند ۹۵

برنامه نهمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 95 اعلام شد. به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در بهمن و اسفند ماه امسال برگزار می‌کند.…

جدول زمان بندی کلاس ها

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
تاریخ شروع تاریخ پایان
دوره اول ۹۵/۱/۲۱ ۹۵/۲/۸
دوره دوم ۹۵/۲/۲۵ ۹۵/۳/۱۶
دوره سوم ۹۵/۴/۱۹ ۹۵/۵/۶
دوره چهارم ۹۵/۵/۲۳ ۹۵/۶/۱۰
دوره پنجم ۹۵/۶/۲۷ ۹۵/۷/۱۷
دوره ششم ۹۵/۸/۱ ۹۵/۸/۱۹
دوره هفتم ۹۵/۹/۶ ۹۵/۹/۲۴
دوره هشتم ۹۵/۱۰/۱۱ ۹۵/۱۰/۲۹
دوره نهم ۹۵/۱۱/۱۶ ۹۵/۱۲/۴