تجربه چارگون در تعامل با سازمان‌های متفاوت در نقاط مختلف ایران، همواره نشان داده که ارتباط تنگاتنگی بین استقرار محصولات نرم‌افزاری با سبک مدیریت، فرآیندهای سازمانی و همراهی و همسویی کارکنان سازمان وجود دارد. بر همین اساس برآن شدیم تا با تعریف خدمات مشخصی در حوزه آموزش و مشاوره مدیریت به سازمان‌ها کمک کنیم تا در جهت رشد کسب و کار خود گام‌های موثری بردارند.

اخبار آموزش

مرکز مشاوره و آموزش چارگون هشتمین دوره آموزشی خود را برگزار می‌کند

هشتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در بهمن‌ماه سال 96 اعلام شد. به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در بهمن‌ماه امسال برگزار می‌کند. این کلاس‌های آموزشی در…

جدول زمان بندی کلاس ها

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
تاریخ شروعتاریخ پایان
دوره اول۹۶/۰۲/۰۹۹۶/۰۲/۲۷
دوره دوم۹۶/۰۴/۱۰۹۶/۰۴/۲۸
دوره سوم۹۶/۰۵/۱۴۹۶/۰۶/۰۱
دوره چهارم۹۶/۰۶/۱۹۹۶/۰۷/۰۵
دوره پنجم۹۶/۰۷/۲۲۹۶/۰۸/۱۰
دوره ششم۹۶/۰۸/۲۷۹۶/۰۹/۱۲
دوره هفتم۹۶/۰۹/۲۵۹۶/۱۰/۱۳
دوره هشتم۹۶/۱۰/۳۰۹۶/۱۱/۱۸
دوره نهم۹۶/۱۱/۲۸۹۶/۱۲/۱۶