حوزه منابع انسانی

افزایش کارآیی یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که سازمان‌ها با آن مواجه هستند. با توجه به شتاب گرفتن روند تغییرات محیطی و درون سازمانی، واکنش و تطبیق به موقع منابع انسانی،‌ به یکی از اهداف سازمانی تبدیل ‌شده‌ است. رسالت مدیریت منابع انسانی، کمک به عملکرد بهتر و افزایش تولید در جهت نیل به راهبردهای سازمان است. چارگون با تمرکز بر شناخت بازار و نیازهای خاص سازمان‌های ایرانی، به تحلیل و طراحی سیستم‌های جامع و یکپارچه منابع انسانی پرداخته‌است. سیستم مدیریت منابع انسانی «دیدگاه» به شما این امکان را می‌دهد که ضمن مکانیزه‌ نمودن کلیه فرآیندهای مدیریت منابع انسانی،‌ از اتلاف منابع جلوگیری کرده و به منافع حاصل از افزایش‌ بهره‌وری دست یابید.

با استفاده از سیستم‌های حوزه منابع انسانی «دیدگاه» می‌توانید به اطلاعات کامل و به هنگام پرسنل، بدون توجه به پراکندگی جغرافیایی و گروه‌های کاری مستقل، دسترسی داشته باشید. با توجه به یکپارچگی نرم‌افزارهای این مجموعه، نیازی به ورود چندباره اطلاعات نیست. همچنین بکارگیری تجربیات کارشناسان چارگون جهت بهینه‌سازی و ورود اطلاعات اولیه در کنار امکانات گسترده و انعطاف ویژه مجموعه «دیدگاه»، امکان بالقوه اجرایی‌سازی قوانین جدید و اعمال تغییرات اجتناب‌ناپذیر در قوانین رسمی کشور یا سازمان را فراهم می‌سازد. امکان تعریف پارامترهای مختلف، سبب می‌شود تا بیشترین میزان سفارشی‌‌سازی بر حسب نیازهای خاص شما در کمترین زمان ممکن تامین گردد.