حوزه لجستیک

با استفاده از نرم‌افزارهای حوزه لجستیک «دیدگاه»، امکان اداره کارآمد انواع انبارها با پراکندگی جغرافیایی، کنترل گردش، موجودی و موقعیت کالا و وضعیت اموال و دارائی‌های ثابت فراهم می‌شود. در کنار استقلال عملیاتی، امکان مدیریت مرکزی و دریافت گزارشات و اطلاعات تجمیعی مورد نیاز در هر لحظه میسر می‌‌باشد. با استفاده از زیرساخت سلف سرویس کاربران، کلیه پرسنل سازمان می‌توانند مواردی مانند درخواست‌های خرید، انتقال کالا از انبار، لیست اموال تخصیص‌یافته، اطلاع‌رسانی و اخذ مجوزهای امور مرتبط را از طریق میز کار الکترونیک خود مشاهده، ثبت و پیگیری نمایند.

پیاده‌سازی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌‌های کنترل و مدیریت اموال و ارسال گزارش‌های استاندارد در قالب نظام نوین اموال دولتی نیز از قابلیت‌های تخصصی این حوزه برای اجرا در سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی است.

تبدیل و انتقال ماهیت موجودیت‌های تعریف‌شده در هر یک از نرم‌افزارهای این حوزه، در کنار نگرش متفاوت سیستمی، این مجموعه را به یک ساختار منسجم مبدل ساخته‌است. صدور مستندات مختلف به صورت الکترونیک و قابلیت تبادل این اسناد بین نرم‌افزارها سبب جلوگیری از دوباره‌کاری و ورود مجدد اطلاعات می‌گردد.