چشم‌انداز(Vision)

داشتن بیشترین نقش در پیشرفت جامعه و کسب و کار ایرانی

ماموریت(Mission)

ماموریت ما یاری رساندن هرچه بیشتر به مشتریان در جهت پیشبرد کسب و کار آنهاست.این کار را با:
 • ارائه دیدگاه به‌عنوان برترین مجموعه نرم‌افزاری یکپارچه سازمانی
 • ارائه خدمات مشاوره، آموزش و تجربیات موفق
 • با استفاده از فناوری‌های نوین و توان و تخصص تیم‌کاری حرفه‌ای به انجام می‌رسانیم.
ما باور داریم برای کسب موفقیت در این مسیر باید:
 • نیاز واقعی مشتریان را کشف کرده و براساس آن خدمات و محصولات منحصر به ‌فرد ارائه کنیم.
 • فرآیند نوآوری و بهبود مستمر را تبدیل به فرهنگ سازمانی کنیم.
 • در تغییر سبک کار سازمان‌ها، همواره نقش رهبری ایفا نماییم.

ارزش‌ها(Values)

 • تمرکز اصلی ما بر مشتری است و همواره به دنبال راه‌های موثرتری برای خدمت‌رسانی هستیم.
 • مثبت نگاه می‌کنیم و در تعاملاتمان به دنبال خلق فضای سازنده و شفاف هستیم.
 • ما با هم می‌سازیم، با هم شکست می‌خوریم و با هم پیروز می‌شویم.
 • همواره خودمان را منصفانه نقد می‌کنیم و هرجا لزوم تغییر را احساس کنیم، درنگ نمی‌کنیم.
 • برای اعتبارمان ارزش بسیار قائلیم و پیوسته آن را حفظ می‌‌کنیم.
 • همیشه به دنبال یادگیری  هستیم و سخاوتمندانه یاد می‌دهیم.
 • حرفه‌ای فکر می‌کنیم، حرفه‌ای رفتار می‌کنیم.
 • باور داریم خوب کافی نیست، مشتاقانه به دنبال عالی هستیم.
 • آینده را حدس نمی‌زنیم، آن را با اقدامات امروزمان می‌سازیم.
 • یکپارچگی سازمانی را برپایه اعتماد، احترام و جایگاه انسانی افراد می‌سازیم.
 • مسئولانه اشتباهاتمان را می‌پذیریم و از آن درس می‌گیریم.
 • صمیمی و دوستانه، در عین حال منضبط و جدی هستیم.
 • تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی و نیکوکارانه به ما انرژی دوچندان می‌دهد.
 • مگر می‌شود یک روز اشتیاق به تکنولوژی نداشته باشیم؟