اعلام برنامه‌ پنجمین دوره‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون در سال ۹۵

پنجمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۵ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی ، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در شهریور و مهرماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره دوم از ۲۷ شهریور تا ۱۷مهرماه سال ۹۵ در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۶/۲۷آموزش ابزار گزارش‌سازمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۶/۲۸مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۶/۲۹پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۶/۳۱حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۷/۰۳انبار و حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۷/۰۴پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰آموزشمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۷/۰۵رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۷/۰۶حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۷/۰۷مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۷/۱۰حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۷/۱۱آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
مسئولین ثبت۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۷/۱۲مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۷/۱۳پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلیمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۷/۱۴ حسابداری امواللجستیک
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۵/۰۷/۱۷ نگهداری سرورنگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , ,