اعلام برنامه‌ پنجمین دوره‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون در سال ۹۵

پنجمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۵ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی ، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در شهریور و مهرماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره دوم از ۲۷ شهریور تا ۱۷مهرماه سال ۹۵ در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحات زمان تاریخ موضوع حوزه
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ آموزش ابزار گزارش‌ساز منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ مکاتبات اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتی منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ حقوق و دستمزد منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ انبار و حسابداری انبار لجستیک
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتی منابع انسانی
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ آموزش منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ رابط مکاتبات اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ حضور و غیاب منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ مرکز مدیریت اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ حسابداری مالی+مغایرت بانکی مالی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلی منابع انسانی
مسئولین ثبت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ مکاتبات اتوماسیون اداری
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلی منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴  حسابداری اموال لجستیک
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۷  نگهداری سرور نگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , ,