برگزاری کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون در شهریور و مهرماه

چهارمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۶ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در شهریور و مهرماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره چهارم از نوزدهم شهریورماه تا پنجم مهرماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۱۹مکاتبات(دیدگاه ۵)اتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۰مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۱پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۲حقوق و دستمزداتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۵ مدیریت امواللجستیک
کارشناسان

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۱۴:۰۰الی ۱۷:۰۰

۱۳۹۶/۰۶/۲۶

پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتی

تشکیلات

منابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۷راهبر مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۸حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۱حسابداری مالی + مغایرت بانکیمالی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۲آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
مسئولین ثبت۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۴ارزیابی عملکردمنابع انسانی
کارشناسان۱۴:۰۰الی ۱۷:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۴انبار و حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵نگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , ,