اعلام برنامه اولین دوره‌ آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون در سال ۹۶

برنامه اولین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۶ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در اردیبهشت ماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره اول از نهم تا بیست‌و هفتم اردیبهشت‌ماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۰۹مکاتبات(دیدگاه ۵)اتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۰مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۱پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۲حقوق و دستمزداتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۳ مدیریت امواللجستیک
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۶پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
کارشناسان۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۶آموزشمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۷رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۸حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۹مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۰حسابداری مالی + مغایرت بانکیمالی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۳آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
مسئولین ثبت۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۴مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۵پرسش و پاسخ نرم‌افزار پرسنلیمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۶انبار و حسابداری انبارلجستیک
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۷ نگهداری سرورنگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,