برگزاری سومین دوره کلاس‌های آموزشی سال ۹۵ مرکز مشاوره و آموزش چارگون

سومین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۵ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، نخستین دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در تیر و مرداد امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره دوم از ۱۹ تیر تا ۶ ۶ مردادماه سال ۹۵ در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحات زمان تاریخ موضوع حوزه
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ آموزش گزارشات استیمول سافت منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ مکاتبات اتوماسیون اداری
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتی منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ حقوق و دستمزد منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ آموزش دیدگاه ۵ اتوماسیون اداری
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتی منابع انسانی
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ آموزش منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ رابط مکاتبات اتوماسیون اداری
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ حسابداری انبار لجستیک
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ حضور و غیاب منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ مرکز مدیریت اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ حسابداری مالی+مغایرت بانکی مالی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلی منابع انسانی
مسئولین ثبت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ مکاتبات اتوماسیون اداری
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلی منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵  حسابداری اموال لجستیک
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶  نگهداری سرور نگهداری سرور