اعلام تقویم دوره‌های آموزشی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال ۹۷

تقویم برگزاری دوره‌های آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه از سوی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۷ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را از ابتدای اردیبهشت ماه امسال برگزار می‌کند.
کلاس‌های آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه در ۹ دوره آموزشی برنامه‌ریزی شده‌اند و از ابتدای اردیبهشت‌ تا اواسط اسفندماه امسال در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، مالی دیدگاه و همچنین نگهداری سرور، برگزار خواهند شد.

دوره هاتاریخ شروعتاریخ پایان
دوره اول۱۳۹۷/۰۲/۰۱۱۳۹۷/۰۲/۱۹
دوره دوم۱۳۹۷/۰۳/۲۷۱۳۹۷/۰۴/۱۳
دوره سوم۱۳۹۷/۰۵/۰۱۱۳۹۷/۰۵/۱۷
دوره چهارم۱۳۹۷/۰۶/۰۳۱۳۹۷/۰۶/۲۱
دوره پنجم۱۳۹۷/۰۷/۰۷۱۳۹۷/۰۷/۲۵
دوره ششم۱۳۹۷/۰۸/۱۹۱۳۹۷/۰۹/۰۷
دوره هفتم۱۳۹۷/۰۹/۲۴۱۳۹۷/۱۰/۱۲
دوره هشتم۱۳۹۷/۱۰/۲۹۱۳۹۷/۱۱/۱۷
دوره نهم۱۳۹۷/۱۲/۰۴۱۳۹۷/۱۲/۲۲

 

برچسب ها: , , , , , , , , , ,