اعلام دوره‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون در بهمن و اسفند ۹۵

برنامه نهمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۵ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در بهمن و اسفند ماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره نهم از شانزدهم بهمن تا یازدهم اسفندماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۶مکاتبات(دیدگاه ۵)اتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۷پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۸مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۹حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۰ مدیریت امواللجستیک
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۳پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۴رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۵آموزشمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۶حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۱مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۳آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
مسئولین ثبت۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۷مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۸انبار و حسابداری انبارلجستیک
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۱ نگهداری سرورنگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,