برگزاری دور‌ه‌های آموزشی بهاره چارگون

کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی برگزار می‌شوند.

برگزاری دور‌های آموزشی بهاره چارگون

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات در بهار ۱۳۹۴ کرده است.
این کلاس‌های آموزشی از ۱۳ اردیبهشت‌ماه تا اواسط خردادماه درحوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی، مدیریت، فرآیندها و نگهداری سرور طراحی شده‌اند.
گفتنی است؛ مرکز مشاوره و آموزش چارگون درپایان دور‌های آموزشی حوزه نگهداری سرور برای شرکت‌‌کنندگان گواهینامه رسمی صادر خواهد کرد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۲/۱۳مکاتباتاتوماسیون اداری
مدیران۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰
مرکز مدیریت۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۲/۱۴مکاتباتاتوماسیون اداری
مسئولین دفاتر۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۲/۱۵حضور و غیابمنابع انسانی
کارشناسان۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰حقوق و دستمزد
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۲/۱۶پرسنلیمنابع انسانی
کارشناسان۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰آموزش
مدیران و رابط مجموعه۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۲/۱۹دیدگاه همراهاتوماسیون اداری
کارشناسان۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰دیدگاه ۵
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۲/۲۰حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰حسابداری اموال
عمومی۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۲/۲۱BPMSمدیریت فرآیند
کارشناسان۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰حسابداری مالیحسابداری مالی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۲/۲۲بودجه و اعتباراتحسابداری مالی
کارشناسان۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰مغایرت بانکیحسابداری مالی
تشکیلات۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۲/۲۳تشکیلاتمنابع انسانی
۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰۱۳۹۴/۲/۲۷نگهداری سرورنگهداری سرور
رابط۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۲/۲۸مدیراناتوماسیون اداری
رابط۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰مرکز مدیریت
رابط۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۲/۲۹حضور و غیابمنابع انسانی
رابط۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰حقوق و دستمزد
رابط۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۲/۳۰پرسنلیمنابع انسانی
رابط۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۳/۲حسابداری مالیحسابداری مالی
رابط۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰
رابط۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۳/۳لجستیکلجستیک
رابط۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰
رابط۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۳/۴مکاتباتآموزش فیچرهای جدید
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰پرسنلی
رابط۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۳/۵حقوق دستمزدآموزش فیچرهای جدید
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰حضور و غیاب
۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰۱۳۹۴/۳/۱۱نگهداری سرورنگهداری سرور

برچسب ها: , , , , , , ,