برگزاری دور‌ه‌های آموزشی بهاره چارگون

کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی برگزار می‌شوند.

برگزاری دور‌های آموزشی بهاره چارگون

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات در بهار ۱۳۹۴ کرده است.
این کلاس‌های آموزشی از ۱۳ اردیبهشت‌ماه تا اواسط خردادماه درحوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی، مدیریت، فرآیندها و نگهداری سرور طراحی شده‌اند.
گفتنی است؛ مرکز مشاوره و آموزش چارگون درپایان دور‌های آموزشی حوزه نگهداری سرور برای شرکت‌‌کنندگان گواهینامه رسمی صادر خواهد کرد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحات زمان تاریخ موضوع حوزه
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۲/۱۳ مکاتبات اتوماسیون اداری
مدیران ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰
مرکز مدیریت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۲/۱۴ مکاتبات اتوماسیون اداری
مسئولین دفاتر ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۲/۱۵ حضور و غیاب منابع انسانی
کارشناسان ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ حقوق و دستمزد
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۲/۱۶ پرسنلی منابع انسانی
کارشناسان ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ آموزش
مدیران و رابط مجموعه ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۲/۱۹ دیدگاه همراه اتوماسیون اداری
کارشناسان ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ دیدگاه ۵
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۲/۲۰ حسابداری انبار لجستیک
کارشناسان ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ حسابداری اموال
عمومی ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۲/۲۱ BPMS مدیریت فرآیند
کارشناسان ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ حسابداری مالی حسابداری مالی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۲/۲۲ بودجه و اعتبارات حسابداری مالی
کارشناسان ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ مغایرت بانکی حسابداری مالی
تشکیلات ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۲/۲۳ تشکیلات منابع انسانی
۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ ۱۳۹۴/۲/۲۷ نگهداری سرور نگهداری سرور
رابط ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۲/۲۸ مدیران اتوماسیون اداری
رابط ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ مرکز مدیریت
رابط ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۲/۲۹ حضور و غیاب منابع انسانی
رابط ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ حقوق و دستمزد
رابط ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۲/۳۰ پرسنلی منابع انسانی
رابط ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۳/۲ حسابداری مالی حسابداری مالی
رابط ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰
رابط ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۳/۳ لجستیک لجستیک
رابط ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰
رابط ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۳/۴ مکاتبات آموزش فیچرهای جدید
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ پرسنلی
رابط ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۳/۵ حقوق دستمزد آموزش فیچرهای جدید
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ حضور و غیاب
۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ ۱۳۹۴/۳/۱۱ نگهداری سرور نگهداری سرور

برچسب ها: , , , , , , ,