برگزاری دوره پایانی آموزش نرم‌افزارهای دیدگاه در سال ۹۶

دوره پایانی کلاس‌های آموزش نرم‌افزارهای دیدگاه برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در اسفندماه سال ۹۶ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در روزهای پایانی بهمن و اسفندماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره نهم از ۲۸ بهمن‌ماه تا ۲۱ اسفندماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، مالی و نگهداری سرور، برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۸مکاتبات (دیدگاه ۵)اتوماسیون اداری
کارشناسان۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰آموزش ابزار گزارش سازمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹مکاتبات(دیدگاه ۴)اتوماسیون اداری
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰نرم‌افزار آموزشمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۳۰پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۵مسئولین ثبت(دیدگاه ۵)اتوماسیون اداری
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰انبارگردانیلجستیک
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۷پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
کارشناسان۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰زیرسیستم‌ هایECE،فکس، ایمیلاتوماسیون اداری
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۹مکاتبات (دیدگاه ۴)اتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۲فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع انسانی
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۴حضور و غیابمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵مسئولین ثبت (دیدگاه ۴)اتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۶  راهبر مکاتبات(دیدگاه ۵)اتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۹حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰تشکیلات سازمانیمنابع انسانی
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۱نگهداری سرورنگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,