برنامه دوره دوم کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون اعلام شد

didgah5

دومین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۵ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، نخستین دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در اردیبهشت و خرداد امسال برگزار می کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره دوم از ۲۵ اردیبهشت ماه تا ۱۶ خردادماه سال ۹۵ در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۵/۰۲/۲۵وب سرویس‌های اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۲/۲۶مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۲/۲۷پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۱/۲۸حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۲/۲۹آموزش دیدگاه ۵اتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۳/۰۱پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۵/۰۳/۰۳رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰حسابداری انبارلجستیک
مسئولین ثبت۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۳/۰۴مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۳/۰۵حسابداری امواللجستیک
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۳/۰۸حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۳/۰۹آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۳/۱۰حضور و غیاب آموزش فیچر شیفتیمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۵/۰۳/۱۱پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلیمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۵/۰۳/۱۲ مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۵/۰۳/۱۶ نگهداری سرورنگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , ,