برنامه دوره دوم کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون اعلام شد

didgah5

دومین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۵ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، نخستین دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در اردیبهشت و خرداد امسال برگزار می کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره دوم از ۲۵ اردیبهشت ماه تا ۱۶ خردادماه سال ۹۵ در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحات زمان تاریخ موضوع حوزه
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ وب سرویس‌های اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ مکاتبات اتوماسیون اداری
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتی منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ حقوق و دستمزد منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ آموزش دیدگاه ۵ اتوماسیون اداری
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتی منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ رابط مکاتبات اتوماسیون اداری
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ حسابداری انبار لجستیک
مسئولین ثبت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ مکاتبات اتوماسیون اداری
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ حسابداری اموال لجستیک
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ حسابداری مالی+مغایرت بانکی مالی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلی منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ حضور و غیاب آموزش فیچر شیفتی منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلی منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲  مرکز مدیریت اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶  نگهداری سرور نگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , ,