برگزاری دوره‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون ویژه زمستان ۹۳

مرکز مشاوره و آموزش چارگون، با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه‌های مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، فناوری اطلاعات و سازمان توانمند در فصل زمستان نموده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کلاس‌های مرکز آموزش و مشاوره مدیریت شرکت چارگون می‌توانید از طریق شماره تلفن ۸۴۲۰۳۲۷۰-۰۲۱ و یا آدرس پست الکترونیکی training@chargoon.com تماس حاصل فرمایید.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

حوزه

موضوع تاریخ ساعت

توضیحات

اتوماسیون اداری

مکاتبات ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسان
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰

مسئولین ثبت

اتوماسیون اداری

مکاتبات

۱۴/۱۰/۱۳۹۳

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

مدیران

۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰

مرکز مدیریت

اتوماسیون اداری مکاتبات(دیدگاه ۵) ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰

عمومی

فرایندهای سازمانی

(BPMS)

۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰

عمومی

منابع انسانی

حضور و غیاب

۱۶/۱۰/۱۳۹۳

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

کارشناسان

حقوق و دستمزد

۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰

کارشناسان

منابع انسانی پرسنلی

۱۷/۱۰/۱۳۹۳

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

کارشناسان

آموزش ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰

کارشناسان

منابع انسانی

پرسنلی ۲۰/۱۰/۱۳۹۳

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

آموزش فیچرهای جدید

اتوماسیون اداری

مکاتبات ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ آموزش فیچرهای جدید

منابع انسانی

حقوق و دستمزد ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

آموزش فیچرهای جدید

منابع انسانی حضور و غیاب ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰

آموزش فیچرهای جدید

لجستیک

حسابداری اموال

۲۲/۱۰/۱۳۹۳

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

کارشناسان

حسابداری انبار ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰

کارشناسان

مالی

حسابداری مالی ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

کارشناسان

بودجه و اعتبارات ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰

کارشناسان

دوره‌ آموزشی فناوری اطلاعات

نام دوره

ساعت

تاریخ

نگهداری سرور

۰۸:۳۰ – ۱۲:۳۰

۳۰/۱۰/۱۳۹۳

نگهداری سرور

۰۸:۳۰ – ۱۲:۳۰

۲۸/۱۱/۱۳۹۳

برچسب ها: , ,