هفتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز آموزش چارگون در سال ۹۴

هفتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در دی ماه آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، اقدام به برگزاری هفتمین دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات در دی ماه ۱۳۹۴ کرده است.
این کلاس‌های آموزشی از ۱۲دی درحوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۰/۱۲مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۰/۱۳پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۰/۱۴حقوق و دستمزدمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۰/۱۵پرسنلی شرکت‌ها و سازمان‌های غیردولتیمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۰/۱۶حسابداری انبارلجستیک
مسئولین دفاتر۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۰/۱۹مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۰/۲۰حسابداری امواللجستیک
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۰/۲۱حسابداری مالی+ مغایرت بانکیمالی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۰/۲۲تشکیلاتمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۰/۲۳آموزشمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰۱۳۹۴/۱۰/۲۶حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۰/۲۷پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلیمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۰/۲۸مکاتبات+مرکز مدیریتاتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۰/۲۹پرسش و پاسخ اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۴/۱۰/۳۰نگهداری سرورنگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , ,