هفتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز آموزش چارگون در سال ۹۴

هفتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در دی ماه آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، اقدام به برگزاری هفتمین دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات در دی ماه ۱۳۹۴ کرده است.
این کلاس‌های آموزشی از ۱۲دی درحوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحات زمان تاریخ موضوع حوزه
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ مکاتبات اتوماسیون اداری
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتی منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ حقوق و دستمزد منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ پرسنلی شرکت‌ها و سازمان‌های غیردولتی منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ حسابداری انبار لجستیک
مسئولین دفاتر ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ مکاتبات اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ حسابداری اموال لجستیک
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ حسابداری مالی+ مغایرت بانکی مالی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ تشکیلات منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ آموزش منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ حضور و غیاب منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلی منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ مکاتبات+مرکز مدیریت اتوماسیون اداری
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ پرسش و پاسخ اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ نگهداری سرور نگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , ,