دومین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز آموزش چارگون در سال ۹۴

دومین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در مرداد ماه آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، اقدام به برگزاری دومین دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات در مرداد ۱۳۹۴ کرده است.
این کلاس‌های آموزشی از ۳ مرداد الی ۱۹ مرداد درحوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحات زمان تاریخ موضوع حوزه
کاربران ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۵/۰۳ مکاتبات اتوماسیون اداری
کارشناسان ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ حضور و غیاب منابع انسانی
کارشناسان  ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۵/۰۴  پرسنلی سازمان دولتی  منابع انسانی
کارشناسان  ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰  حقوق و دستمزد  منابع انسانی
کارشناسان  ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۵/۰۵  حسابداری مالی + مغایرت بانکی  مالی
کارشناسان  ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰  تشکیلات  منابع انسانی
رابطین  ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۵/۰۶  مکاتبات + مرکز مدیریت  اتوماسیون اداری
کارشناسان  ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰  حسابداری انبار سازمان‌های دولتی  لجستیک
مسئولین دفاتر  ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۵/۱۰  مکاتبات   اتوماسیون اداری
کارشناسان   ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰  حسابداری اموال سازمان‌های دولتی   لجستیک
کارشناسان   ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۵/۱۱ پرسنلی سازمان خصوصی  منابع انسانی
رابطین   ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰  ۱۳۹۴/۵/۱۲  پرسش و پاسخ اتوماسیون اداری  اتوماسیون اداری
بودجه و اعتبارات   ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰  ۱۳۹۴/۵/۱۳  بودجه و اعتبارات  مالی
   ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰   ۱۳۹۴/۵/۱۴  نگهداری سرور  نگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , ,