دومین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز آموزش چارگون در سال ۹۴

دومین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در مرداد ماه آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، اقدام به برگزاری دومین دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات در مرداد ۱۳۹۴ کرده است.
این کلاس‌های آموزشی از ۳ مرداد الی ۱۹ مرداد درحوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کاربران۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۵/۰۳مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰حضور و غیابمنابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۵/۰۴ پرسنلی سازمان دولتی منابع انسانی
کارشناسان ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ حقوق و دستمزد منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۵/۰۵ حسابداری مالی + مغایرت بانکی مالی
کارشناسان ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ تشکیلات منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۵/۰۶ مکاتبات + مرکز مدیریت اتوماسیون اداری
کارشناسان ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ حسابداری انبار سازمان‌های دولتی لجستیک
مسئولین دفاتر ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۵/۱۰ مکاتبات  اتوماسیون اداری
کارشناسان  ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ حسابداری اموال سازمان‌های دولتی  لجستیک
کارشناسان  ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۵/۱۱پرسنلی سازمان خصوصی منابع انسانی
رابطین  ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۵/۱۲ پرسش و پاسخ اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
بودجه و اعتبارات  ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۵/۱۳ بودجه و اعتبارات مالی
   ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰  ۱۳۹۴/۵/۱۴ نگهداری سرور نگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , ,