تشریح جزییات فنی جمع‌دار همراه در کارگاه نرم‌افزارهای لجستیک

نر‌افزارهای لجستیک مجموعه دیدگاه در کارگاه تجربه استقرار نرم‌افزارهای حوزه لجستیک و ارائه فرایندهای مدیریت جریان کالا در سازمان‌ها در پنجمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون برگزار شد.

4Gon-Mani.l_187

علی گودرزی، برگزارکننده این کارگاه به روابط عمومی چارگون گفت: دستاوردهای یک سال اخیر در حوزه نرم‌افزارهای لجستیک و تغییرات مثبت آنها مهمترین سرفصل‌های ارائه شده در این کارگاه بودند.
وی ادامه داد: در کارگاه مجموعه نر‌م‌افزارهای حوزه لجستیک ضمن مرور فرآیند استاندار انبار دولتی بر اساس آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های ابلاغ شده، نرم‌افزار خرید و تدارک مجموعه نرم‌افزارهای لجستیک به صورت عملی از سوی بنیامین نظری، کارشناس استقرار لجستیک چارگون به حاضران آموزش داده شد.
گودرزی خاطرنشان کرد: معرفی جمع‌دار همراه و تشریح جزییات فنی این محصول نیز بخش دیگری از برنامه‌های کارگاه نرم‌افزارهای لجستیک چارگون در پنجمین گردهمایی سالانه مشتریان بود.

برچسب ها: , , , ,