توسعه نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه در 3 سازمان مشتری چارگون

شرکت پیشتاز طب زمان و شرکت‌های شبکه طلایی مات کیش و کارگزاری بانک مسکن با توسعه نرم‌افزارهای منابع انسانی در جمع کاربران دیدگاه قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، کاربران شرکت پیشتاز طب زمان پیش از این تجربه بهره‌برداری از نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری و مدیریت فرایندهای دیدگاه را داشتند و هم ‌اکنون نیز بکارگیری نرم‌افزارهای منابع انسانی را در دستور کار قرار داده‌اند.
بنا به مهندس جمال‌زاده مدیر پروژه این شرکت، حدود 180 کاربر از نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه استفاده می‌کنند؛ ضمن اینکه برای 20 مدیر مجموعه نیز دیدگاه همراه تهیه شده تا بتوانند در مواقع لازم بدون حضور در شرکت به امور روزانه خود رسیدگی کنند.
مدیریت منابع انسانی این شرکت قرار است از نرم‌افزارهای پرسنلی و حضور و غیاب نیز برای متمرکز کردن اطلاعات پرسنل، انجام امور مختلف احکام و پرونده‌های پرسنلی و همچنین کنترل تردد کارکنان، ثبت اطلاعات کارکردی و تهیه گزارشات ساعات حضور و غیاب آنها بهره ببرد.
بنابراین گزارش، 2 شرکت شبکه طلایی مات کیش و شرکت کارگزاری بانک مسکن نیز به سیستم‌های پرسنلی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد دیدگاه مجهز می‌شوند.
سیستم‌های مدیریت منابع انسانی «دیدگاه» به این دو سازمان مشتری کمک می‌کند تا ضمن مکانیزه‌ کردن کلیه فرآیندهای مدیریت منابع انسانی از اتلاف منابع جلوگیری کنند و به منافع حاصل از افزایش‌ بهره‌وری دست یابند.
نرم‌افزار حقوق و دستمزد دیدگاه با محاسبه حقوق و مزایای کارکنان بر اساس اطلاعات دریافتی از سایر سیستم‌های حوزه منابع‌ انسانی، ابزاری کارآمد برای بهینه‌سازی چرخه منابع انسانی و مالی در ساختار سازمانی و اداری است. اهمیت نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه نیز در امکان نگهداری کلیه سوابق و اطلاعات کارکنان براساس فرآیندهای جذب، تکمیل اطلاعات پرونده و صدور انواع حکم و قرارداد به صورت اتوماتیک است.
این نرم‌افزار با پوشش چرخه بزرگ منابع انسانی از جذب نیرو تا بازنشستگی و ارتباط با سایر سیستم‌های حوزه منابع انسانی و مالی دیدگاه، تاثیر شگرفی در بهره‌وری سرمایه‌های سازمانی دارد.
پیوستگی نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد علاوه بر پوشش کامل فرآیند جذب، ‌استخدام و بازنشستگی پرسنل، قابلیت انطباق با قوانین مختلف کشور مانند قانون خدمات کشوری،  قانون کار، هیات علمی و … را نیز داراست.

برچسب ها: , , , , , , , ,