نصب نر‌م‌افزارهای اتوماسیون اداری چارگون در دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار فکس سرور دوم از حوزه نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

ya

به گزارش روابط عمومی چارگون، دانشگاه یاسوج در سال ۱۳۶۲ با نام آموزشکده فنی یاسوج وابسته به دانشگاه شیراز فعالیت خود را در ساختمان تربیت معلم دخترانه کوثر یاسوج آغازکرد و در سال ۱۳۷۲ با ایجاد و راه اندازی آموزشکده کشاورزی به مجتمع آموزش عالی یاسوج وابسته به دانشگاه شیراز تغییر نام یافت.
در سال ۱۳۷۴ تبدیل وضعیت آن به دانشگاه در شورای گسترش آموزش عالی مورد موافقت قرار گرفت. سرانجام در سال ۱۳۷۵ این مجتمع رسماً فعالیت خود را مستقل از دانشگاه شیراز ادامه داد. سپس به منظور رشد، توسعه و تعالی آموزش عالی در منطقه و استان تلاش‌های فراوانی صورت گرفت تا اینکه در اول خرداد ۷۸ تبدیل وضعیت قطعی مجتمع آموزش عالی یاسوج به دانشگاه در شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید و به دانشگاه یاسوج ارتقا یافت.
در حال حاضر حدود ۶۰۰۰ دانشجو در ۴۰ رشته کارشناسی و ۱۵۰ رشته کارشناسی ارشد و ۲۰ رشته دکترا در ۶ دانشکده به تحصیل در این دانشگاه مشغول هستند .
وب سایت دانشگاه یاسوج با آدرس اینترنتی https://www.yu.ac.ir در دسترس است.

برچسب ها: , , , ,