تقویم دوره پایانی آموزش نرم‌افزارهای دیدگاه اعلام شد

نهمین دوره آموزش نرم‌افزارهای دیدگاه برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی مشتری چارگون از چهارم تا بیست و دوم اسفندماه امسال، برگزار می‌‌‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون، کلاس‌های آموزشی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 97 در 9 دوره آموزشی تدارک دیده شده‌اند که تا اواسط اسفندماه امسال با حضور کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی مشتری چارگون در محل مرکز آموزش و مشاوره شرکت به تدریج، برگزار خواهند شد.
دوره‌‌های آموزش مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه برای ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آشنایی ایشان با قابلیت‌های بهبود یافته این نرم‌افزارها، برنامه‌ریزی شده‌اند.
به همین منظور مرکز مشاوره و آموزش چارگون، نهمین دوره آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه را از چهارم تا بیست و دوم اسفند در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهد کرد و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، ارائه می‌کند.
گفتنی است؛ مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی آنها کمک کند.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه

کارشناسان

راهبر

09:00 الی 12:001397/12/04مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00انبار و حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان13:00 الی 16:001397/12/05انبارگردانی (عملیات پایان سال)لجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001397/12/06انبار و حسابداری انبارلجستیک

کارشناسان

راهبر

09:00 الی 12:001397/12/07انبارگردانی (عملیات پایان سال)لجستیک
13:00 الی 15:00آموزش تغییر اندیکاتور سال جدیداتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/12/11دوره آموزشی کاربردی نرم  افزار حقوق و دستمزدمنابع انسانی
13:00 الی 16:00مسئولین ثبت(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 12:001397/12/12دوره کارگاهی آموزشی پیشرفته نرم افزار پرسنلی / امکانات جدیدمنابع انسانی
13:00 الی 16:00مکاتبات(دیدگاه4)اتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 12:001397/12/13دوره آموزش گروه‌های دسترسی کارمندی و کاربری و مدیریت آرشیو فایل‌هااتوماسیون اداری
کارشناسان13:00 الی 16:00دوره کارگاهی آموزشی پیشرفته نرم افزار حقوق و دستمزد / امکانات جدیدمنابع انسانی
مدیریت امواللجستیک
کارشناسان09:00 الی 11:001397/12/14آموزش تغییر اندیکاتور سال جدیداتوماسیون اداری
09:00 الی 13:00استفاده از متد درج پیشنویس در نرم افزار مکاتباتمدیریت فرآیندها

راهبر

کارشناسان

09:00 الی 12:001397/12/15دوره کارگاهی آموزشی پیشرفته حضو ر و غیاب / امکانات  جدیدمنابع انسانی
دوره آموزشی کاربری نرم  افزار پرسنلیمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 12:001397/12/18مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان13:00 الی 16:00خرید و تدارکاتلجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001397/12/19دوره آموزشی مقدماتی حضور و غیابمنابع انسانی
راهبر13:00 الی 15:00آموزش تغییر اندیکاتور سال جدیداتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/12/20مسئولین ثبت (دیدگاه4)اتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 13:001397/12/21دوره آموزش تنظیمات عمومی مکاتبات و طراحی  الگو و امضااتوماسیون اداری
کارشناسان13:00 الی 15:00آموزش تغییر اندیکاتور سال جدیداتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 12:001397/12/22دوره راهبری سرورنگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,