اعلام دوره‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون در دیماه

هشتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۵ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در دیماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره هشتم از یازدهم تا بیست و نهم دی ماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحات زمان تاریخ موضوع حوزه

کارشناسان

رابطین

۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ابزار گزارش‌ساز منابع انسانی
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ مکاتبات(دیدگاه ۵) اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ مکاتبات اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتی منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ حقوق و دستمزد منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ انبار و حسابداری انبار لجستیک
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتی منابع انسانی
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ آموزش منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ رابط مکاتبات اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ حضور و غیاب منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ مرکز مدیریت اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ حسابداری مالی+مغایرت بانکی مالی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلی منابع انسانی
مسئولین ثبت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ مکاتبات اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸  مدیریت اموال لجستیک
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹  نگهداری سرور نگهداری سرور

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,