هشتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز آموزش چارگون در سال ۹۴

didgah5

هشتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در بهمن ماه آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، اقدام به برگزاری هشتمین دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات در بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۴ کرده است.
این کلاس‌های آموزشی از ۱۷ بهمن درحوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحات زمان تاریخ موضوع حوزه
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ مکاتبات اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتی منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ حقوق و دستمزد منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ پرسنلی شرکت‌ها و سازمان‌های غیردولتی منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ حسابداری انبار لجستیک
مسئولین دفاتر ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ مکاتبات اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ حسابداری اموال لجستیک
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ حسابداری مالی+ مغایرت بانکی مالی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ آموزش آیتم‌های حکمی و احکام پرسنلی منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ آموزش منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ حضور و غیاب(آموزش فیچر شیفتی) منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلی منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ مکاتبات+مرکز مدیریت اتوماسیون اداری
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ پرسش و پاسخ اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ نگهداری سرور نگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , ,