هشتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز آموزش چارگون در سال ۹۴

didgah5

هشتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در بهمن ماه آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، اقدام به برگزاری هشتمین دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات در بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۴ کرده است.
این کلاس‌های آموزشی از ۱۷ بهمن درحوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۱/۱۷مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۱/۱۸پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۱/۱۹حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۱/۲۰پرسنلی شرکت‌ها و سازمان‌های غیردولتیمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۱/۲۱حسابداری انبارلجستیک
مسئولین دفاتر۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۱/۲۴مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۱/۲۵حسابداری امواللجستیک
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۱/۲۶حسابداری مالی+ مغایرت بانکیمالی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۱/۲۷آموزش آیتم‌های حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۱/۲۸آموزشمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰۱۳۹۴/۱۲/۰۱حضور و غیاب(آموزش فیچر شیفتی)منابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۲/۰۲پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلیمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۲/۰۳مکاتبات+مرکز مدیریتاتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۴/۱۲/۰۴پرسش و پاسخ اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۴/۱۲/۰۵نگهداری سرورنگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , ,