اعلام تقویم هفتمین دوره آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 97

هفتمین دوره آموزش نرم‌افزارهای دیدگاه برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی مشتری چارگون از اواخر آذرماه تا اواسط دیماه امسال، برگزار می‌‌‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون، کلاس‌های آموزشی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 97 در 9 دوره آموزشی تدارک دیده شده‌اند که تا اواسط اسفندماه امسال با حضور کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی مشتری چارگون در محل مرکز آموزش و مشاوره شرکت به تدریج، برگزار خواهند شد.
دوره‌‌های آموزش مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه برای ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آشنایی ایشان با قابلیت‌های بهبود یافته این نرم‌افزارها، برنامه‌ریزی شده‌اند.
به همین منظور مرکز مشاوره و آموزش چارگون، ششمین دوره آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه را از 24 آذرماه تا 15 دیماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهد کرد و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، ارائه می‌کند.
گفتنی است؛ مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی آنها کمک کند.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه

کارشناسان

راهبر

09:00 الی 12:001397/09/24مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00تشکیلات سازمانیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/09/25مکاتبات(دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00نرم‌افزار آموزشمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/09/26دوره آموزشی کاربری نرم  افزار پرسنلیمنابع انسانی
13:00 الی 16:00آموزش حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001397/09/27مسئولین ثبت(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/09/28دوره آموزشی پیشرفته نرم افزار پرسنلیمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 12:001397/10/01دسترسی کارمندی و کاربری و مدیریت آرشیو فایل‌هااتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00خرید و تدارکاتلجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001397/10/02دوره آموزشی پیشرفته حضو ر و غیابمنابع انسانی
13:00 الی 16:00آموزش مقدماتی مدیریت فرایندهامدیریت فرآیندها
کارشناسان09:00 الی 12:001397/10/03فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 13:001397/10/04مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/10/05مدیریت امواللجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001397/10/10مسئولین ثبت (دیدگاه4)اتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 13:001397/10/11دوره آموزش تنظیمات عمومی مکاتبات و طراحی الگو و امضااتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/09/12دوره آموزشی کاربر ادمین نرم افزار حقوق و دستمزدمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 13:001397/10/15دوره راهبری سرورنگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , ,