اعلام تقویم هفتمین دوره آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه در سال ۹۷

هفتمین دوره آموزش نرم‌افزارهای دیدگاه برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی مشتری چارگون از اواخر آذرماه تا اواسط دیماه امسال، برگزار می‌‌‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون، کلاس‌های آموزشی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال ۹۷ در ۹ دوره آموزشی تدارک دیده شده‌اند که تا اواسط اسفندماه امسال با حضور کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی مشتری چارگون در محل مرکز آموزش و مشاوره شرکت به تدریج، برگزار خواهند شد.
دوره‌‌های آموزش مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه برای ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آشنایی ایشان با قابلیت‌های بهبود یافته این نرم‌افزارها، برنامه‌ریزی شده‌اند.
به همین منظور مرکز مشاوره و آموزش چارگون، ششمین دوره آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه را از ۲۴ آذرماه تا ۱۵ دیماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهد کرد و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، ارائه می‌کند.
گفتنی است؛ مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی آنها کمک کند.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه

کارشناسان

راهبر

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴مکاتبات(دیدگاه ۵)اتوماسیون اداری
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰تشکیلات سازمانیمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵مکاتبات(دیدگاه ۴)اتوماسیون اداری
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰نرم‌افزار آموزشمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دوره آموزشی کاربری نرم  افزار پرسنلیمنابع انسانی
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰آموزش حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷مسئولین ثبت(دیدگاه۵)اتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دوره آموزشی پیشرفته نرم افزار پرسنلیمنابع انسانی
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۱دسترسی کارمندی و کاربری و مدیریت آرشیو فایل‌هااتوماسیون اداری
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰خرید و تدارکاتلجستیک
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲دوره آموزشی پیشرفته حضو ر و غیابمنابع انسانی
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰آموزش مقدماتی مدیریت فرایندهامدیریت فرآیندها
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۳فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۴مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۵مدیریت امواللجستیک
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۰مسئولین ثبت (دیدگاه۴)اتوماسیون اداری
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۱دوره آموزش تنظیمات عمومی مکاتبات و طراحی الگو و امضااتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دوره آموزشی کاربر ادمین نرم افزار حقوق و دستمزدمنابع انسانی
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۵دوره راهبری سرورنگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , ,