اعلام دوره‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون در دیماه

هفتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۵ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در دیماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره هشتم از یازدهم تا بیست و نهم دی ماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه

کارشناسان

رابطین

۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰۱۳۹۵/۱۰/۱۱ابزار گزارش‌سازمنابع انسانی
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰مکاتبات(دیدگاه ۵)اتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۰/۱۲مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۰/۱۳پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۰/۱۴حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۰/۱۵انبار و حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۰/۱۹پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰آموزشمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۵/۱۰/۲۰رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۰/۲۱حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۰/۲۲مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۰/۲۵حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۰/۲۶آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
مسئولین ثبت۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۰/۲۷مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۱۰/۲۸ مدیریت امواللجستیک
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۵/۱۰/۲۹ نگهداری سرورنگهداری سرور

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,