همکاری چارگون و مرکز مطالعات سیاست‌های عمومی نهاد ریاست جمهوری

مرکز مطالعات سیاست‌های عمومی نهاد ریاست جمهوری با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه‌های مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و لجستیک در جمع کاربران دیدگاه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی چارگون، مرکز مطالعات سیاست‌های عمومی نهاد ریاست جمهوری در آغاز همکاری خود، نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارهای انبار و حسابداری انبار و اموال و دارایی‌های ثابت از راهکار لجستیک را برگزید‌ه است.
این مرکز همچنین نرم‌افزارهای پرسنلی، تشکیلات سازمانی، حقوق و دستمزد و حضور وغیاب از راهکار منابع انسانی و نرم‌افزارهای حسابداری مالی و بودجه و اعتبارات از راهکار مالی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه را برای ایجاد تحول و کارآمدی بیشتر در ساختار اداری و منابع انسانی خریداری کرده است.
گفتنی است از سوی چارگون جناب آقای علی قاسم‌پور مدیریت این پروژه را برعهده دارد.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,