برگزاری چهارمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون در سال ۹۵

چهارمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۵ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در مرداد و شهریور امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره دوم از ۲۳ مرداد تا ۱۰ شهریور سال ۹۵ در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۵/۲۳آموزش ابزار گزارش‌سازمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۵/۲۴مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۵/۲۵پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۵/۲۶حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۵/۲۷آموزش دیدگاه ۵اتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۵/۳۰پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰آموزشمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۵/۳۱رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۶/۰۱حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۶/۰۲مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۶/۰۳حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۶/۰۶آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
مسئولین ثبت۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۶/۰۷مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۶/۰۸پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلیمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۶/۰۹ حسابداری امواللجستیک
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۵/۰۶/۱۰ نگهداری سرورنگهداری سرور