برگزاری چهارمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون در سال ۹۵

چهارمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۵ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در مرداد و شهریور امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره دوم از ۲۳ مرداد تا ۱۰ شهریور سال ۹۵ در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحات زمان تاریخ موضوع حوزه
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ آموزش ابزار گزارش‌ساز منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ مکاتبات اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتی منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ حقوق و دستمزد منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ آموزش دیدگاه ۵ اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتی منابع انسانی
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ آموزش منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ رابط مکاتبات اتوماسیون اداری
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ حسابداری انبار لجستیک
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ حضور و غیاب منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ مرکز مدیریت اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ حسابداری مالی+مغایرت بانکی مالی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلی منابع انسانی
مسئولین ثبت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ مکاتبات اتوماسیون اداری
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلی منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹  حسابداری اموال لجستیک
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰  نگهداری سرور نگهداری سرور