اعلام کلاس‌های مرکز آموزش و مشاوره چارگون در آذرماه

هفتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۵ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در آذرماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره چهارم از ششم تا بیست و چهارم آذرماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

 

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۹/۰۶مکاتبات(دیدگاه ۵)اتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۹/۱۳مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۹/۱۴انبار و حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۹/۱۵ آموزشمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۵/۰۹/۱۶رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۹/۲۰مرکز مدیریت اتوماسیون اداریمرکز مدیریت اتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۹/۲۱حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
مسئولین ثبت۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۹/۲۲مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۹/۲۳ مدیریت امواللجستیک
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۵/۰۹/۲۴ نگهداری سرورنگهداری سرور