اعلام کلاس‌های مرکز آموزش و مشاوره چارگون در آذرماه

هفتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۵ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در آذرماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره چهارم از ششم تا بیست و چهارم آذرماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

 

توضیحات زمان تاریخ موضوع حوزه
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ مکاتبات(دیدگاه ۵) اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ مکاتبات اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ انبار و حسابداری انبار لجستیک
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵  آموزش منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ رابط مکاتبات اتوماسیون اداری
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ مرکز مدیریت اتوماسیون اداری مرکز مدیریت اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ حسابداری مالی+مغایرت بانکی مالی
مسئولین ثبت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ مکاتبات اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳  مدیریت اموال لجستیک
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴  نگهداری سرور نگهداری سرور