گزارش تصویری هفدهمین سالگرد تاسیس چارگون و جشنواره فیلم

هفدهمین سالگرد تاسیس شرکت چارگون با تقدیر از همکاران واحدهای مختلف و معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم چارگون همراه بود.

برچسب ها: ,