تقویم دوره‌های آموزشی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در تیرماه ۹۶ اعلام شد

برنامه دومین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۶ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در تیرماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره دوم از دهم تا بیست‌و هشم تیرماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحات زمان تاریخ موضوع حوزه
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ مکاتبات(دیدگاه ۵) اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ مکاتبات اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتی منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ حقوق و دستمزد اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴  مدیریت اموال لجستیک
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتی منابع انسانی
کارشناسان ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ آموزش منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ رابط مکاتبات اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ حضور و غیاب منابع انسانی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ مرکز مدیریت اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ حسابداری مالی + مغایرت بانکی مالی
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلی منابع انسانی
مسئولین ثبت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ مکاتبات اتوماسیون اداری
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

آموزش فیچر شیفتی

حضور و غیاب

منابع انسانی
کارشناسان ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ انبار و حسابداری انبار لجستیک
رابطین ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸  نگهداری سرور نگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,