تقویم دوره‌های آموزشی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در تیرماه ۹۶ اعلام شد

برنامه دومین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۶ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در تیرماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره دوم از دهم تا بیست‌و هشم تیرماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰۱۳۹۶/۰۴/۱۰مکاتبات(دیدگاه ۵)اتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۴/۱۱مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۴/۱۲پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۴/۱۳حقوق و دستمزداتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۴/۱۴ مدیریت امواللجستیک
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۴/۱۷پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
کارشناسان۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰۱۳۹۶/۰۴/۱۷آموزشمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۶/۰۴/۱۸رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۴/۱۹حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۴/۲۰مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۴/۲۱حسابداری مالی + مغایرت بانکیمالی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۴/۲۴آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
مسئولین ثبت۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۴/۲۵مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۴/۲۶

آموزش فیچر شیفتی

حضور و غیاب

منابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۴/۲۷انبار و حسابداری انبارلجستیک
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۶/۰۴/۲۸ نگهداری سرورنگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,