نرم‌افزار پایشگر:

با توجه به میزان تاثیر مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در فرآیندها و کسب و کار سازمان‌ها و با درنظر گرفتن حجم اطلاعات سازمانی که مدیریت آن توسط دیدگاه صورت می‌پذیرد، سازمان‌ها ناگزیر به اتخاذ رویکرد پبشگیرانه در نگهداری و پشتیبانی از این مجموعه نرم‌افزاری و اطلاعات و سرورهای مربوط به آن می‌باشند.
نرم‌افزار پایشگر ابزاری است در جهت تحقق این رویکرد که به کمک واحدهای مسئول پشتیبانی از مجموعه دیدگاه در سازمان‌ها می‌آید. از جمله امکانات پایشگر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. روند رشد نامه‌ها،‌پیش‌نویس‌ها، پیام‌ها و فکس‌ها
  2. نمایش وضعیت حجم الگوها، نامه‌ها، پیش‌نویس‌ها و پیوست‌های استفاد شده در سازمان
  3. نمایش وضعیت طول عمر و میزان سادگی کلمات عبور
  4. بررسی وضعیت سرویس‌های مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه و سرویس‌های لازم برای کارکرد آن
  5. بررسی وضعیت ارتباطی سرورهای دارای سرویس sync
  6. بررسی وضعیت ارتباط سرورهای وب و بانک اطلاعاتی
  7. نمایش حجم فضای خالی دیسک‌های سخت سرور
  8. اعلام کاربران مشکوک سیستم عامل و بانک اطلاعاتی
  9. وضعیت Fragmentation Index بانک‌های اطلاعاتی دیدگاه
  10. میانگین پردازش CPU، RAMو I/O دیسک‌های سخت سرور
  11. اعلام وضعیت صحت اجرای پلن‌های بانک اطلاعاتی
  12. امکان ارسال اخطارهای لازم از طریق ایمیل و پیام کوتاه
  13. قابلیت سفارشی‌سازی شاخص بر اساس سیاست‌ها و شرایط سازمان