شرکت چارگون تنها به عنوان فروشنده خدمات در کنار مشتریان خود قرار ندارد، بلکه به عنوان مشاور، از نخستین گام‌های نفوذ راهکارهای نوین سازمانی، در کنار مشتریان حضور خواهد داشت. جلسات مشاوره و فروش با حضور کارشناسان متخصص در حوزه‌های مختلف برگزار شده و نیازهای واقعی مشتری، شناسایی می‌شود. راهکارهای پیشنهادی که ترکیبی از ابزارهای نرم‌افزاری، خدمات مشاوره‌ای و آموزش است، پس از برگزاری جلسات تعیین و به مشتری پیشنهاد می‌شود. هدف از برگزاری نشست با مشتری و تعامل، تعریف نیازها و راهکارهای مرتبط، براساس اولویت‌های واقعی سازمان‌ها و با توجه به اهداف طولانی مدت ایشان می‌باشد.

معرفی شرکت و دموی نرم‌افزار

کارشناسان شرکت با حضور در محل یا دعوت از شما برای حضور در چارگون، شما را با توانایی‌ها و امکانات محصولات و شرکت آشنا می‌نمایند. این معرفی باعث می‌شود تا شما هرچه بهتر با قابلیت‌های محصولات آشنا شوید و تصمیم مناسب را اتخاذ نمایید.

دریافت اهداف سازمان از مکانیزاسیون

برای ارائه راه حل متناسب با نیاز سازمان، ما اقدام به بررسی و شناسایی نیازهای سازمان و بررسی اهداف از مکانیزاسیون فرآیندها می‌نماییم. در این مرحله سعی می‌کنیم تا با برگزاری جلسات با افراد کلیدی، به چگونگی پاسخ به مسائل سازمان دست پیدا کنیم.

مشخص شدن حوزه‌های مکانیزاسیون

پس از بررسی اهداف و شناسایی نیازها، کارشناسان چارگون اقدام به مشخص نمودن لیست حوزه‌های نرم‌افزاری مورد نیاز سازمان می‌نمایند. با توجه به این شرایط، مشخص می‌گردد که نیاز سازمان چه حوزه و چه مجموعه‌ای از نرم‌افزارها است.

برآورد اندازه سازمان

بدون شک عواملی مثل تعداد کاربران و پراکندگی جغرافیایی سازمان در برآورد نیازمندی‌های استقرار سیستم‌ها نقشی کلیدی دارند. با توجه به معیارهای مختلف، کارشناسان چارگون نوع و تعداد سرورها و دیگر نیازمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را مشخص می‌کنند.

شناسایی نیازهای خاص سازمان جهت سفارشی‌سازی

همیشه نیازهای خاصی برای مشتریان وجود دارد که متناسب با شرایط کسب‌وکار آن‌ها متفاوت است. با توجه با قابلیت سفارشی سازی بالا در مجموعه محصولات چارگون، کارشناسان این شرکت با بررسی نیازمندی‌های سازمان، موارد مختلف را بررسی کرده و برنامه اجرایی استقرار را تهیه می‌نمایند.

ارائه پیشنهاد فنی، هزینه‌های نرم‌افزاری و خدماتی

با توجه به اقدامات انجام‌شده، چارگون امکان ارائه پیشنهاد فنی متناسب با درخواست سازمان را به دست می‌آورد. در کنار ارائه پیشنهاد فنی، هزینه‌های لیسانس نرم‌افزار و خدمات پشتیبانی به مشتری اعلام می‌گردد.

عقد قرارداد

پس از توافقات انجام‌شده، قرارداد همکاری بین چارگون و مشتری منعقد می‌گردد و مقدمات شروع پروژه آماده می‌شود. در این مرحله چارگون بر روی تعهدات خود متمرکز می‌شود.