خدمات و پشتیبانی

پشتیبانی نرم‌افزارها

 1.        تماس با واحد پشتیبانی پاسخگویی از طریق درگاه‌های ارتباط مختلف

مشتری چارگون در هنگام مواجهه با یک مشکل و حتی در صورتی که درخواست خاصی داشته باشد می‌تواند از طریق یکی از درگاه‌های ارتباطی مانند ایمیل، تلفن، پورتال مشتریان و نامه، مورد خود را به واحد پشتیبانی پاسخگویی گزارش نماید.

2.       بررسی مورد توسط کارشناس واحد پشتیبانی

کارشناس واحد پشتیبانی پاسخگویی مورد مطرح شده را بررسی کرده و با توجه به نوع آن راه‌کار مناسب ارائه می‌کند. در صورتی‌ که نیاز به اتصال به سرور و رفع مشکل از این طریق نیاز باشد، کارشناس واحد پشتیبانی آمادگی ارائه خدمات مربوطه در این زمینه را داشته و به رفع مشکل می‌پردازد. چنانچه مورد گزارش شده بعنوان درخواست جهت توسعه نرم‌افزار قابل بررسی باشد به کمیته کنترل تغییرات در واحد تولید محصول ارجاع می‌گردد.

3.       وجود خطای منطقی در برنامه

زمانی که کارشناس پشتیبانی با توجه به نوع مشکل مطرح شده از طرف مشتری، وجود خطای منطقی در نرم‌افزار را تشخیص دهد، تمامی مراحل تولید خطای مورد نظر توسط کارشناس پشتیبانی با همراهی مشتری یک‌بار دیگر طی شده و در صورتی که مورد تایید شود، مشکل جهت رفع و پیگیری در سیستم پشتیبانی ثبت شده و به واحد مربوطه ارجاع داده می‌شود.

4.       اطلاع از طریق ایمیل به مشتری درباره رفع مشکل           

پس از بررسی مورد و انجام تست‌های نهایی، رفع شدن مشکل و یا زمانبندی پیاده‌سازی آن از طریق ایمیل به اطلاع مشتری می‌رسد.