1) شناخت وضعیت موجود

پس از برگزاری جلسات مشاوره و طی شدن فرآیند فروش، کارشناسان استقرار برنامه زمانبندی راه‌اندازی سیستم‌ها را در سازمان از نصب نرم‌افزار تا آموزش کامل کاربران ارائه می‌دهند. یکی از فعالیت‌های اولیه و اساسی در کار استقرار، شناخت نیازهای سازمان است. بر همین اساس فرآیند راه‌اندازی با تحلیل دقیق شرایط موجود سازمان براساس استانداردهای مدون‌ آغاز می‌شود.

2) ارائه پیشنهاد وضعیت مطلوب

با توجه به برترین تجربه‌های گذشته، فرآیند مطلوب سازمان، طراحی و در قالب پیشنهادی شامل پیش‌نیازها و ریسک‌ها به همراه برنامه زمان‌بندی پروژه ارائه می‌شود.

3) نصب و راه‌اندازی سرور

پس از تهیه سرورها و دریافت اطلاعات پایه، مجموعه نرم‌افزارها بر روی سرور (ها) نصب شده و تنظیمات مورد نیاز برای استقرار و عملیاتی شدن در سازمان اعمال می‌شود.

4) آموزش و بومی‌سازی نرم‌افزار

گام نخست فرآیند بومی‌سازی شامل ورود اطلاعات پایه‌ سازمان و در صورت نیاز، تبدیل اطلاعات پیشین به اطلاعات قابل‌ استفاده در بستر نرم‌افزارهای چارگون خواهد بود. در گام بعدی، کلیه فرآیندهای مطلوب مورد تایید سازمان، زیر نظر کارشناسان شرکت چارگون و با استفاده از قابلیت‌های مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، پیاده‌سازی و آموزش‌های لازم به کاربران مرتبط داده خواهد شد.

5) رهگیری روند بومی‌سازی

گزارشات پیشرفت پروژه شامل روند اجرا، میزان اختلاف با برنامه زمان‌بندی اولیه، دلایل اختلاف، ‌مشکلات و ریسک‌های آتی و راهکارهای رفع و کاهش آنها و در صورت نیاز برنامه زمانبندی مجدد بصورت دوره‌ای به مدیران مسئول سازمان اطلاع‌رسانی می‌گردد. در پایان فاز پیاد‌ه‌سازی نیز، گزارش اختتام پروژه از نحوه اجرا، درس آموخته‌ها، مشکلات و تجربیات آن و نیز پیشنهاداتی جهت ادامه روند بهینه‌سازی فرآیندها ارائه می‌گردد.