راهکارهای شرکتی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

راهکارهای شرکتی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای، سرویس‌ها و راهکارهای حوزه فناوری اطلاعات است که در شرکت‌های خصوصی کاربرد دارد. پس از تهیه سرورها و دریافت اطلاعات پایه، مجموعه نرم‌افزارها بر روی سرور(ها) نصب شده و تنظیمات مورد نیاز برای استقرار و عملیاتی شدن در سازمان اعمال می‌شود. اطلاعات پایه دریافت شده در این مرحله وارد نرم‌افزار می‌شود و در صورت نیاز، اطلاعات پیشین سازمان که در دیگر نرم‌افزارها قرار داشته، تبدیل (Convert) به اطلاعات مناسب برای نرم‌افزارهای چارگون می‌گردد.

حوزه منابع انسانی
ارزیابی عملکردآموزشتشکیلات سازمانی
مدیریت عملکرد پرسنلاعمال امتیاز دوره‌های آموزشی در ارتقاء پرسنلتعریف نمودار سازمانی در سطح معاونت و واحد
وزن‌دهی شاخص‌های ارزیابیثبت دستورالعمل آموزشیتعریف ماهیت عملکرد واحدها و پست‌های سازمانی
ثبت وقایع موثرتعیین نیازهای آموزشی براساس پست و مهارت
تعیین درجه اهمیت شاخص‌هاتعریف انواع دوره‌‌های آموزشی دانشی، مهارتی و نگرشیتعریف ساختار واحدهای ستادی و اجرایی
تعیین اهداف
وزن‌دهی ارزیابی‌کنندگانتعریف سطوح مهارت آشنایی، توانایی و تسلطتعیین تعداد افرارد تحت سرپرستی مستقیم/غیرمستقیم
تعریف شاخص‌های ارزیابی
تعریف مدل‌های ارزیابی عملکردتعریف انواع دوره‌های آموزشی دانشی، مهارتی و نگرشیبرآورد نیروی انسانی مورد نیاز سازمان
تعریف عملکرد فردی
تعریف عملکرد گروهیتعیین سرانه آموزشیتعریف چارت وظیفه‌ای یا فر آیندی
شناسایی نیازهای آموزشی فردی و سازمانی
شناسایی نقاط ضعف و قدرت فردیثبت گواهینامه‌های داخلی و خارجی
ثبت توافق‌نامه عملکردتعریف هماهنگ‌کننده دوره
حقوق و دستمزدحضور و غیابپرسنلی
مدیریت فرآیند بازنشستگیامکان تعریف شیفت‌های گردشی کاریامکان طبقه‌بندی مشاغل
گزارش درخواست وجه داراییتعیین جریمه‌های کسرکار و غیبتتعریف قوانین کار
ثبت مقرری ماه اولتعیین سقف محدود اضافه‌کاریکارمندیابی
گزارش خلاصه لیستمحاسبه نوبت کاری و شب‌کاریثبت سوابق انضباطی
گزارش تحت قالب پورتال سازمان بیمه خدمات درمانیمحاسبه اضافه‌کار تعطیلات و ایاب و ذهابامکان ارتقاء شغل/پست
پوشش بیمه خدمات درمانیتعریف تواتر دوره‌‌های آموزشیثبت سوابق کاری و تحصیلی، مهارت‌ها و تخصص‌ها
تهیه دیسکت عیدی
امکان پرداخت‌های میان‌دورهتعریف تامین‌کنندگان دوره‌هانگهداری اطلاعات دوره‌های آموزشی
گزارشات وام و پس‌اداز تحت فرمت‌ بانک‌های مختلفثبت احکام
حوزه مالی
خزانه‌داریحسابداری مالیبودجه‌ریزی / اعتبارات
امکان تعریف و مدیریت انواع خزانهمدیریت جامع کدینگ هولدینگ و شعبپوشش فرآیندهای متنوع در حوزه بودجه‌ریزی و اعتبارات با استفاده از قابلیت پارامتریک بودن
مدیریت صندوق‌داران متعدد به‌ازای هر صندوقآنالیز حساب‌هاامکان تعیین نحوه کنترل بودجه و همچنین تعیین جزییات پارامترهای موثر در کنترل بودجه
امکان تعریف انواع گردش کار بوسیله موتور گردش‌کارصدور سند سود و زیانکنترل انحراف از بودجه و منابع تعیین شده و همچنین قابلیت نمایش میزان انحراف از بودجه
مدیریت انواع تضامینصدور صورت‌های مالی استانداردامکان ایجاد گردش اطلاعات و پیاده‌سازی فرآیند بودجه‌ریزی حتی در ساختارهای چند سطحی
مدیریت نقدینگیادغام و انتقال اسنادابزار قدرتمند گزارش‌ساز در داخل محیط نرم‌افزار و همچنین تعیین الگوهای چاپی متنوع توسط مدیر سیستم
مدیریت تنخواه‌دار به ازای هر تنخواهتهیه گزارشات تراز تجمیعی در سطح هولدینگامکان ارسال سند اتوماتیک به نرم‌افزار حسابداری مالی مطابق الگوی تعیین شده توسط مدیر سیستم
صورت مغایرت بانکیمرور حساب‌ها
مدیریت انواع اسناد دریافتی و پرداختی
مدیریت صندوق‌های ارزی
مدیریت حساب‌های ارزی و ریالی
حوزه لجستیک
دارایی‌‌های ثابتانبارتدارکات
محاسبه روزشمار استهلاک دارایی‌هاتفکیک دسترسی براساس انبار ریالی و تعدادیامکان تعیین فرآیندهای خرید(مناقصه،‌استعلام و خرید مستقیم)
محاسبه استهلاک بصورت مجزا
جمع‌داری، ایجاد و تجدید ارزیابی با کمک دستگاه‌های بارکدخوانامکان صدور سند خودکار حسابداریامکان تعیین فرآیندهای خرید براساس انواع خرید (خرد، کلان، متوسط)
امکان تجدید ارزیابی و کنترل
صدور سند خودکار حسابداری