راهکارهای شرکتی

پس از تهیه سرورها و دریافت اطلاعات پایه، مجموعه نرم‌افزارها بر روی سرور(ها) نصب شده و تنظیمات مورد نیاز برای استقرار و عملیاتی شدن در سازمان اعمال می‌شود. اطلاعات پایه دریافت شده در این مرحله وارد نرم‌افزار می‌شود و در صورت نیاز، اطلاعات پیشین سازمان که در دیگر نرم‌افزارها قرار داشته، تبدیل (Convert) به اطلاعات مناسب برای نرم‌افزارهای چارگون می‌گردد.

حوزه منابع انسانی
ارزیابی عملکرد آموزش تشکیلات سازمانی
مدیریت عملکرد پرسنل اعمال امتیاز دوره‌های آموزشی در ارتقاء پرسنل تعریف نمودار سازمانی در سطح معاونت و واحد
وزن‌دهی شاخص‌های ارزیابی ثبت دستورالعمل آموزشی تعریف ماهیت عملکرد واحدها و پست‌های سازمانی
ثبت وقایع موثر تعیین نیازهای آموزشی براساس پست و مهارت
تعیین درجه اهمیت شاخص‌ها تعریف انواع دوره‌‌های آموزشی دانشی، مهارتی و نگرشی تعریف ساختار واحدهای ستادی و اجرایی
تعیین اهداف
وزن‌دهی ارزیابی‌کنندگان تعریف سطوح مهارت آشنایی، توانایی و تسلط تعیین تعداد افرارد تحت سرپرستی مستقیم/غیرمستقیم
تعریف شاخص‌های ارزیابی
تعریف مدل‌های ارزیابی عملکرد تعریف انواع دوره‌های آموزشی دانشی، مهارتی و نگرشی برآورد نیروی انسانی مورد نیاز سازمان
تعریف عملکرد فردی
تعریف عملکرد گروهی تعیین سرانه آموزشی تعریف چارت وظیفه‌ای یا فر آیندی
شناسایی نیازهای آموزشی فردی و سازمانی
شناسایی نقاط ضعف و قدرت فردی ثبت گواهینامه‌های داخلی و خارجی
ثبت توافق‌نامه عملکرد تعریف هماهنگ‌کننده دوره
حقوق و دستمزد حضور و غیاب پرسنلی
مدیریت فرآیند بازنشستگی امکان تعریف شیفت‌های گردشی کاری امکان طبقه‌بندی مشاغل
گزارش درخواست وجه دارایی تعیین جریمه‌های کسرکار و غیبت تعریف قوانین کار
ثبت مقرری ماه اول تعیین سقف محدود اضافه‌کاری کارمندیابی
گزارش خلاصه لیست محاسبه نوبت کاری و شب‌کاری ثبت سوابق انضباطی
گزارش تحت قالب پورتال سازمان بیمه خدمات درمانی محاسبه اضافه‌کار تعطیلات و ایاب و ذهاب امکان ارتقاء شغل/پست
پوشش بیمه خدمات درمانی تعریف تواتر دوره‌‌های آموزشی ثبت سوابق کاری و تحصیلی، مهارت‌ها و تخصص‌ها
تهیه دیسکت عیدی
امکان پرداخت‌های میان‌دوره تعریف تامین‌کنندگان دوره‌ها نگهداری اطلاعات دوره‌های آموزشی
گزارشات وام و پس‌اداز تحت فرمت‌ بانک‌های مختلف ثبت احکام
حوزه مالی
خزانه‌داری حسابداری مالی بودجه‌ریزی / اعتبارات
امکان تعریف و مدیریت انواع خزانه مدیریت جامع کدینگ هولدینگ و شعب پوشش فرآیندهای متنوع در حوزه بودجه‌ریزی و اعتبارات با استفاده از قابلیت پارامتریک بودن
مدیریت صندوق‌داران متعدد به‌ازای هر صندوق آنالیز حساب‌ها امکان تعیین نحوه کنترل بودجه و همچنین تعیین جزییات پارامترهای موثر در کنترل بودجه
امکان تعریف انواع گردش کار بوسیله موتور گردش‌کار صدور سند سود و زیان کنترل انحراف از بودجه و منابع تعیین شده و همچنین قابلیت نمایش میزان انحراف از بودجه
مدیریت انواع تضامین صدور صورت‌های مالی استاندارد امکان ایجاد گردش اطلاعات و پیاده‌سازی فرآیند بودجه‌ریزی حتی در ساختارهای چند سطحی
مدیریت نقدینگی ادغام و انتقال اسناد ابزار قدرتمند گزارش‌ساز در داخل محیط نرم‌افزار و همچنین تعیین الگوهای چاپی متنوع توسط مدیر سیستم
مدیریت تنخواه‌دار به ازای هر تنخواه تهیه گزارشات تراز تجمیعی در سطح هولدینگ امکان ارسال سند اتوماتیک به نرم‌افزار حسابداری مالی مطابق الگوی تعیین شده توسط مدیر سیستم
صورت مغایرت بانکی مرور حساب‌ها
مدیریت انواع اسناد دریافتی و پرداختی
مدیریت صندوق‌های ارزی
مدیریت حساب‌های ارزی و ریالی
حوزه لجستیک
دارایی‌‌های ثابت انبار تدارکات
محاسبه روزشمار استهلاک دارایی‌ها تفکیک دسترسی براساس انبار ریالی و تعدادی امکان تعیین فرآیندهای خرید(مناقصه،‌استعلام و خرید مستقیم)
محاسبه استهلاک بصورت مجزا
جمع‌داری، ایجاد و تجدید ارزیابی با کمک دستگاه‌های بارکدخوان امکان صدور سند خودکار حسابداری امکان تعیین فرآیندهای خرید براساس انواع خرید (خرد، کلان، متوسط)
امکان تجدید ارزیابی و کنترل
صدور سند خودکار حسابداری