نرم افزار BPMS دیدگاه در شرکت پخش عقاب نصب می‌شود

نرم افزار BPMS دیدگاه در شرکت پخش عقاب نصب می‌شود

منتشر شده در: ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۱

شرکت پخش عقاب با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی فروش لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندها در فهرست مشتریان چارگون قرارگرفت. حمید ربطی، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌وکار مجموعه نرم‌افزاری «دیدگاه» شامل ابزارهای متعددی به منظور طراحی و مدیریت گردش …
ادامه مطلب

دیدگاه همراه در مجتمع معدنی وصنعت آهن و فولاد بافق

منتشر شده در: ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۸

مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی فروش لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی نرم افزار دیدگاه همراه، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد. آتنا صاحب پناه، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: کارکنان این مجتمع از مشتریان قدیمی چارگون است که کاربران آن، …
ادامه مطلب

عرضه نرم‌افزارهای لجستیک دیدگاه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

عرضه نرم‌افزارهای لجستیک دیدگاه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

منتشر شده در: ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۲

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار اموال دولتی حوزه مدیریت لجستیک، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد. حمید رضا ترکمان، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: نرم‌افزارهای حوزه لجستیک «دیدگاه»، امکان اداره کارآمد انواع انبارها با پراکندگی جغرافیایی، کنترل گردش، موجودی و موقعیت کالا …
ادامه مطلب

راه اندازی دیدگاه همراه در شرکت کوبل دارو

منتشر شده در: ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰

شرکت کوبل دارو با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی دیدگاه همراه دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد. آتنا صاحب پناه، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: این شرکت از مشتریان قدیمی چارگون است که در حال حاضر از نرم افزارهای مختلف حوزه اتوماسیون اداری و منابع انسانی دیدگاه بهره می‌برد بطوریکه کاربران …
ادامه مطلب

محصولات مجموعه نرم افزاری دیدگاه در شرکت الیت دارو عملیاتی می‌شوند

منتشر شده در: ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰

شرکت الیت دارو با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری به جمع مشتریان چارگون پیوست. میلاد پاکنژاد، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت الیت دارو علاوه بر نرم‌افزار مکاتبات در حوزه اتوماسیون اداری، دیدگاه همراه، سرویس ارسال و دریافت فکس، ایمیل و سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانیECE ، linkمجموعه نرم‌افزارهای …
ادامه مطلب

نرم افزار پایشگر در شرکت اورند پلاستیک نصب می‌شود

نرم افزار پایشگر در شرکت اورند پلاستیک نصب می‌شود

منتشر شده در: ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۳

شرکت اورند پلاستیک با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نصب پایشگر و فروش نرم‌افزار پیشنهادات از حوزه منابع انسانی دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد. حمید رضا ربطی، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: این شرکت از مشتریان قدیمی چارگون است که در حال حاضر از نرم افزارهای مختلف حوزه اتوماسیون اداری …
ادامه مطلب

ارائه محصولات دیدگاه به موسسه آموزش عالی صفاهان

ارائه محصولات دیدگاه به موسسه آموزش عالی صفاهان

منتشر شده در: ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۳

موسسه آموزش عالی صفاهان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی دیدگاه همراه و نرم‌افزار مکاتبات حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت. میلاد پاکنژاد، کار‌شناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: این موسسه علاوه بر نرم افزارمکاتبات، دیدگاه همراه را نیز به عنوانی یکی از ابزارهای کارآمد مدیریتی درسازمان خود برگزیده است. وی …
ادامه مطلب

مکاتبات دیدگاه در شرکت سبز سازان متین راه اندازی می‌شود

مکاتبات دیدگاه در شرکت سبز سازان متین راه اندازی می‌شود

منتشر شده در: ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۸

شرکت سبز سازان متین با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار مکاتبات حوزه اتوماسیون اداری دیدگاه به جمع مشتریان چارگون پیوست. حمید رضا ربطی، کار‌شناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: با استفاده از نرم افزار مکاتبات دیدگاه دسترسی مدیران و سایر کارکنان به چرخه عملیات روزمره و بررسی و تحلیل فرآیندهای سازمان به راحتی …
ادامه مطلب

ارائه جمع‌دار همراه به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

ارائه جمع‌دار همراه به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

منتشر شده در: ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۹

اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی جمع‌دارهمراه، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد. به گزارش روابط عمومی چارگون، اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در حال حاضر از سایر محصولات مجموعه نرم افزارهای دیدگاه در حوزه اتوماسیون اداری، زیرساخت، منابع انسانی و لجستیک نیز بهره می‌برد و …
ادامه مطلب

دیدگاه همراه در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو پیاده سازی می‌شود

دیدگاه همراه در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو پیاده سازی می‌شود

منتشر شده در: ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۱

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (مجتمع معدنی) با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم افزار دیدگاه همراه ، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد. آتنا صاحب پناه در گفت وگو با روابط عمومی چارگون گفت: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از مشتریان قدیمی چارگون است که کاربران آن در بهره ‌گیری از مجموعه نرم …
ادامه مطلب