راه‌اندازی نرم‌افزارهای لجستیک دیدگاه در شرکت غرب استیل

منتشر شده در: ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۵

شرکت غرب استیل با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و نرم‌افزارهای حوزه لجستیک دیدگاه درفهرست مشتریان چارگون قرار گرفت. محمد زارعی،کارشناس فروش محصول با اشاره به خرید نرم‌افزارهای اموال و دارائی‌های ثابت و انبار، حسابداری انبار و خرید و تدارکات در حوزه لجستیک دیدگاه از سوی شرکت غرب استیل به روابط عمومی چارگون گفت: نرم‌افزار انبار و حسابداری …
ادامه مطلب