نصب نرم‌افزارهای دیدگاه در شرکت فرامکان توسعه پایدار

منتشر شده در: ۹ تیر ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۱

شرکت فرامکان توسعه پایدار با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار مدیریت فرآیندها (BPMS) و نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری و زیرساخت دیدگاه به جمع مشتریان چارگون پیوست. حمیدرضا ربطی، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: این شرکت همچنین نرم‌افزارهای مکاتبات از حوزه اتوماسیون اداری، دیدگاه همراه و سرویس دریافت و ارسال ایمیل و فکس …
ادامه مطلب

سازمان حسابرسی محصولات دیدگاه را برگزید

منتشر شده در: ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۶

سازمان حسابرسی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری و BPMS در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت. علیرضا کشاورز، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: در مجموعه نرم‌افزاری «دیدگاه»، به مفهوم اتوماسیون اداری از منظر نوینی نگریسته شده است که محدوده گسترده‌ای از تعاملات را در برگرفته و پاسخگوی حجم وسیعی از …
ادامه مطلب