دکتر سلطانی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه ارومیه

روابط دانشگاه ارومیه و چارگون رابطه‌ای صرفا مبتنی بر قرارداد کارفرما و پیمانکار نیست‌. ما همواره چارگون را یک شریک تجاری و همکار خوب می‌دانیم که با خلاقیتش موجب تسهیل و بهره‌وری در امور اداری و مکاتباتی و ارائه خدماتی دقیق‌تر و سریعتر در حوزه منابع انسانی شده ‌است.
تمرکز ویژه چارگون در سایر حوزه‌های سازمانی و سخت‌افزاری مانند لجستیک، انبارداری و مدیریت اموال تجربه‌ای موفق در عرصه دانشگاهی بوده است.