مهندس مطلبی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

مکانیزه کردن فرآیندها، مهاجرت از ساختارهای سنتی و بازمهندسی روال‌ها در بستری یکپارچه، مهمترین ارزش افزوده نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری دیدگاه در وزارت ورزش و جوانان است.
سرویس سینک سرور چارگون با ارائه گزارشات نموداری مختلفی از چگونگی ارسال و دریافت نامه‌ها و پیش‌نویس‌ها روند مکاتبات اداری در وزارت ورزش و جوانان را تسهیل کرده است.