دکتر رحیم اردلان، معاون سابق مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی

پیاده‌سازی ‌برنامه راهبردی «استقرار سیستم جامع منابع انسانی» سازمان تامین اجتماعی در چندین حوزه تشکیلات سازمانی، رفاه، آموزش، ارزیابی عملکرد و امور منابع انسانی در بستری یکپارچه و منعطف از طریق نرم‌افزارهای شرکت چارگون، عملیاتی شده است.
تطابق و تناسب با نیازهای سازمان و استاندارد مناسب برای پوشش انواع فرآیندهای سفارشی از ویژگی‌های سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه است.