اموال و دارایی‌های ثابت

سیستم اموال و دارایی‌های ثابت که با هدف پوشش کلیه نیازهای حیطه کاری اموال طراحی شده است، وظیفه مکانیزاسیون و مدیریت عملیات مربوط اموال سازمانی را به عهده دارد.  اطلاع دقیق از محل استقرار، انجام محاسبه خسارت و استهلاک، جایگزینی، بیمه، نقل و انتقال، بلااستفاده و استفاده مجدد، وضعیت فروش یا  اهداء اموال سازمانی، از ارکان مدیریت سرمایه سازمان‌ها است.

پیاده‌سازی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های کنترل و مدیریت اموال و ارسال گزارش‌های استاندارد در قالب نظام نوین اموال دولتی نیز از قابلیت‌های تخصصی این حوزه برای اجرا در سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی است.

ویژگی‌های نرم‌افزار اموال و دارائی‌‌های ثابت
مزیتتوضیحات
تعریف انواع دارائی
  • تعریف و ثبت انواع دارائی با ماهیت‌ منقول و غیرمنقول
  • ثبت دارائی با ماهیت‌ مصرفی، غیر مصرفی و در حکم مصرفی
  • امکان تعریف روالهای متعدد تایید برای درخواست عملیات دارایی به تفکیک هر واحد
  • امکان تعریف ساختمان، طبقات و اتاق‌ها و تخصیص آن‌ها به واحدهای سازمانی
تعریف گروه‌های قانو‌ن‌مند دارائی
  • تعریف انواع قوانین استهلاک
  • اختصاص قوانین به اموال در قالب گروه‌بندی دارائی
تهیه صورت حساب اموال
  • تهیه نسخه الکترونیک به فرمت تایید شده در وزارت امور اقتصاد و دارائی
  • تهیه نسخه چاپی
ساختار کدینگ اموال
  • تعریف ساختار کدینگ به صورت خودکار با تعیین فرمت مورد نیاز
  • تعریف ساختار کدینگ بصورت دستی به صورت دستی
  • امکان تعریف روال شماره‌گذاری برچسب دارایی برای هر امین اموال و واحد سازمانی به صورت مجزا
هماهنگی با دستگاه‌های بارکدخوان و سیستم‌های RFID
  • برقراری ارتباط با دستگاه‌های بارکد خوان
  • تعریف دارایی و صورت‌برداری از اموال
  • ایجاد بستر ارتباطی بین سیستم‌های RFID و نرم‌افزار‌ اموال
  • امکان ورود اطلاعات ارزیابی دارائی از طریق دستگاه Data collector
ثبت صورتجلسات تغییرات اموال
  • ثبت و اسکن صورتجلسه واگذاری امانی، سند انتقال قطعی و صورتجلسه فروش اموال
  • ثبت و اسکن صورتجلسه حوادث
  • ثبت و اسکن صورتجلسه دریافت اموال واگذاری‌شده امانی
  • ثبت و اسکن صورتجلسه دریافت اموال امانی از سازمان‌های مختلف و عودت آن‌ها
تعریف سطوح دسترسی
  • تنظیم دسترسی بر اساس حیطه وظایف و مسئولیت‌های کاربران
  • امکان مشاهده لیست اموال در اختیار پرسنل از طریق منوی اداری برای کلیه پرسنل
گزارشات
  • امکان گزارشگیری از سیستم با فرمت‌های مختلف (PDF , Excel , Word)
  • امکان تعریف الگو جهت تهیه نسخه چاپی از لیست اموال در اختیار پرسنل
  • امکان تهیه گزارش در قالب‌های دلخواه
  • تهیه گزارش‌ از محل استقرار و صاحبان اموال
  • تهیه گزارش‌ از مشخصات فنی اموال امکان صدور درخواست عملیات دارایی
پیاده‌سازی دستورالعمل‌های اموال
  • هماهنگ بودن نرم‌افزار با آخرین بخشنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارائی