بازدیدکنندگان نمایشگاه جانبی گردهمایی سالانه چارگون با مجموعه نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری دیدگاه با هدف نگاهی نو به تعاملات اداری، آشنا شدند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

4Gon-Mani.l_146

به گزارش روابط عمومی چارگون در حاشیه گردهمایی سالانه در ایستگاه حوزه نرم‌افزاری اتوماسیون اداری دیدگاه، کارشناسان چارگون جزییات فنی و کارایی نرم‌افزارهای این مجموعه شامل مکاتبات، مدیریت تقویم و جلسات، کارها، مدیریت اسناد، پیامک، ایمیل و فکس را به بازدیدکنندگان ارائه کردند.
در مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه به مفهوم اتوماسیون اداری از منظر نوینی نگریسته شده است که محدوده گسترده‌ای از تعاملات را در برگرفته و پاسخگوی حجم وسیعی از فرآیندهای سازمان است. این مجموعه که کاربرد آن از مدیران ارشد تا مجموعه کارکنان و مخاطبان خارجی تسری یافته از ضریب نفوذ بالایی در سازمان‌ها برخوردار است. پوشش همه‌جانبه نیازهای کاربران توسط زیرسیستم‌های این مجموعه، به ضمانت اجرایی و تمایل عموم کاربران به بهره‌گیری از آن افزوده است.
در حوزه اتوماسیون اداری مجموعه دیدگاه علاوه بر پشتیبانی کامل فرآیندها و تعاملات مورد نیاز برای تولید و گردش نامه‌ها و مکتوبات اداری، چرخه‌های مربوط به مدیریت زمان پرسنل، مدیریت کارها، جلسات و اطلاعات سازمان نیز تحت پوشش قرار می‌گیرد.

اشتراک گذاری :